„Just sellepärast saatsin ma valitsuskomisjoni juhina mõned nädalad tagasi infopäringud kõigile olulisematele asutustele, mis meie pankade kontrollimisega seotud on. Komisjoni koosolekul arutasime me seni saabunud vastuseid ning ses osas töö kindlasti jätkub,“ ütles Helme.

Kolmapäeval, 26. juunil toimunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni korralisel istungil oli arutluse all kolm peamist teemat – 2007-2014 toimunud rahapesujuhtumite analüüs, seadusandliku raamistiku edasiarendamine ning siseriikliku riskihinnangu läbiviimine ja sellele järgneva Moneyvali hindamise ettevalmistus.

Seadusandliku raamistiku arendamise osas sai valitsuskomisjon ülevaate Euroopa Liidu rahapesu tõkestamise direktiivi (AMLD V) ülevõtmise hetkeseisust. Oma täiendavad ettepanekud rahapesu tõkestamise alase seadusandliku raamistiku arendamiseks esitasid nii valitsuskomisjoni töörühmad kui ka turuosalised. Mitmed vajalikud seadusalgatused, nagu näiteks juriidilistele isikutele rahapesu eest määratavate trahvide hüppeline suurendamine, on juba töös ja juulis läheb kooskõlastusringile ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) muutmise eelnõu. Kõik seadusmuudatused, mis on olulised AMLD V ülevõtmiseks, vajavad riigikogu heakskiitu veel käesoleva aasta jooksul.

Komisjon sai koosolekul ülevaate Eesti siseriikliku rahapesu ja terrorismi rahastamise riskihinnangu läbiviimise ning Moneyvali hindamisvisiidi ettevalmistuse hetkeseisust. Siseriikliku riskihinnangu läbiviimine on üks hädavajalik eeldus Moneyvali uue hindamise edukaks läbimiseks.

„Eestil on 2021. aasta alguses ees ootamas Moneyvali uus hindamine. Sel korral hinnatakse, kuidas me erinevaid seaduseid ja regulatsioone praktikas ellu rakendame ja milline on meie asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestamisega tegeleda. Me peame riigina pingutama, sest praegune olukord ei pruugi olla hindamise edukaks läbimiseks piisavalt hea. Mul on tunne, et mitmed riigiasutused alahindavad seda võimalikku riski, et Eesti võibki 2021. aastal sattuda rahapesu tõkestamise osas tõhustatud järelevalve all olevate riikide nimekirja. Sellel on omad tagajärjed nii riigi mainele, finantskeskkonnale kui ka seonduvale halduskoormusele,“ sõnas Martin Helme.

Moneyval on Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee (täisnimega Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism).

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni tegevus hõlmab nii rahapesu ja terrorismi tõkestamise poliitika kujundamist kui ka koordineerimist riiklike riskide kaardistamisel ja nende maandamise tegevusplaani koostamisel. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajad.