Tallink Grupp avalikustas täna 2019. aasta juunikuu ja 2019. majandusaasta teise kvartali reisijate- ja kaubaveostatistika, mille kohaselt vedas ettevõte 2019. aasta juunikuus taas rohkem reisijaid kui kunagi varem selles kuus. Kokku vedas Tallink 2019. aasta juunis mullusest kolm protseti rohkem reisijaid ehk 1 019 421 reisijat. Lisaks püstitas Tallink uue juunikuu rekordi Eesti-Soome liinidel veetud reisijate arvu osas. Laevandusfirma vedas rekordarvu reisijaid sel majandusaastal juba teist kuud järjest.

Kõige rohkem kasvas reisijate koguarv Eesti-Soome liinidel, kus veeti juunikuus 539 788 reisijat ning mis on eelmise aastaga võrreldes 5,4% võrra rohkem kui samal ajal eelmisel aastal. Selle aasta juunikuus kasvas reisijate arv kõige rohkem protsentuaalselt ettevõtte Läti-Rootsi liinil, mille laevad vedasid juunis kokku 82 814 reisijat, mis on eelmise aasta sama kuuga võrreldes 7,6% võrra rohkem. Reisijate arvud teistel ettevõtte liinidel vähenesid juunikuus mõnevõrra, Eesti-Rootsi liinidel 2,6% võrra ning Soome-Rootsi liinidel 0,3% võrra.

Ettevõtte veetud kaubaveoühikute hulk juunikuus vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,3% võrra ning kokku vedas Tallink Grupp kõigil liinidel 31 705 ühikut kaupa. Kuigi kaubaveoühikute mõningast vähenemist oli juunikuus märgata enamusel Tallinki liinidel, jätkas kaubavedu jõudsat kasvu ettevõtte Läti-Rootsi liinil, millel veeti kokku 1 429 ühikut kaupa, mis on 15,4% võrra rohkem kui eelmise aasta juunis.

Sarnaselt viimase aasta trendile, jätkus reisijate sõidukite arvu langus ning eelmise aasta sama perioodiga võrreldes veeti 1,6% võrra vähem reisijate sõidukeid. Ainsana kasvas reisijate sõidukite ülevedu Soome-Rootsi liinidel, kus veeti kokku 21 938 sõidukit, mis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 5,6% rohkem.

Tallink Grupi 2019. majandusaasta teise kvartali statistika järgis juunikuule sarnaseid trende ning teises kvartalis kasvas ettevõtte reisijate arv eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0.8% ning kokku veeti teises kvartalis 2 651 843 reisijat. Reisijate arv kasvas kontserni kõikides segmentides, välja arvatud Eesti-Rootsi segmendis, kus reisijate arv vähenes ligikaudu 3% võrra. Sarnaselt juunikuu statistikale vähenes teises kvartalis veetud kaubaveoühikute arv eelmise aastaga võrreldes 1,5% võrra, kuid kvartalitulemuste põhjal oli mõningast kaubaveo kasvu märgata lisaks Läti-Rootsi liinile (7,4% võrra rohkem kaubaveoühikuid) ka Soome-Rootsi liinidel (0,4% võrra rohkem kaubaveoühikuid).

Reisijate sõidukeid veeti 2019. aasta teises kvartalis samuti juunikuule sarnaselt eelmise aasta sama perioodiga võrreldes vähem. Kokku vähenes veetud reisijate sõidukite arv 3,8% võrra, kuid eelmise aastaga rohkem veeti reisijate sõidukeid taas Soome-Rootsi liinidel, kus veeti eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 1,3% võrra rohkem sõidukeid.