Helsingi ühistransprdikeskus HSL on palunud Koivisto Autol selgitada, kuidas mõjutab bussiliinide teenindamist, kui ettevõte peab linnale tagasi maksma 54,2 miljoni euro suuruse summa.

Komisjoni väitel olid bussifirmale antud laenud vastuolus Euroopa Liidu riigiabi eeskirjadega, kuid Koiviston Auto teatas, et pöördub komisjoni otsuse peale Euroopa Kohtusse.

Komisjon nõuab, et laenu saanud ettevõtte Helbi praegune omanik Koiviston Auto makstaks 54,2 miljonit eurot linnale tagasi. Koiviston Auto omandas Helbi 2015. aastal. Helbile laekunud toetuste tagasi maksmine tähendaks, et ettevõte peaks tegutsemise lõpetama.

Koiviston Auto osutab umbes 25% Helsingi piirkonna bussiteenusest ning seetõttu tooks ettevõtte sulgemine kaasa suure mõju kogu piirkonna liinibussi liiklusele.

Juulis palus HSL, et Koiviston Auto uuriks nn erinevaid stsenaariume komisjoni tagasinõude otsuse rakendamise võimalike tagajärgede kohta.

„Jälgime olukorda ja arutleme Helsingin Bussiliikenne Oy-ga, kuidas käsitleda liiklust halvimal juhul, ”ütleb HSL peadirektor Ilmari Mäkinen.

Halvim stsenaarium tähendab, et Koiviston Auto kui Helbi omanik peab maksma 54,2 miljonit eurot ja ei saa tegevust jätkata. Helsingi piirkonnast kaovad sellise asjade käigu korral 300 bussi.

Kuid nii HSL kui ka Koiviston Auto peavad nii äärmuslikku lahendust ebatõenäoliseks.

"Ma ei usu, et midagi juhtub kohutavalt kiiresti," ütles Mäkinen.

HSL valmistab pidevalt ette erinevateks liiklushäireteks. Vajadusel hangitakse asendusbusid teistelt töövõtjatelt või liiklus korraldatakse muul viisil.

300 puuduva bussi asendamine ei õnnestu aga kiiresti, kuna Helsingi piirkonnas pole nii palju vabu busse.

„Loomulikult on võimalik, et ettevõte võib minna teise operaatori juurde,” ütles Mäkinen.

Hädaolukorras tuleks vähendada liinide arvu ja sõidugraafikute tihedust.

Koiviston Auto kontserni juhi Antti Norrlini sõnul komisjoni otsus Helsingi bussiteenust seni veel ei mõjuta. „Töö jätkub ja kõik toimib normaalselt. Otsus ei mõjuta liikluskorraldust lähiaastatel,” väitis Norrlin.

Koiviston Auto kavatseb Euroopa Komisjoni otsuse peale Euroopa Kohtule edasi kaevata, mille ette valmistamisega ettevõtte advokaadid praegu tegelevad.

Ettevõte kavatseb rõhuda asjaolule, et laenud anti palju varem teisele ettevõttele. „Meie firma, ei ole mingil viisil kasu saanud,” väitis Norrlin.

Kuid ametnike nägemuse kohaselt ei mõjuta hagi esitamine Euroopa Kohtusse põhimõtteliselt ebaseaduslikuks tunnistatud abi tagasimaksmise kohustust.

Vastupidi: Euroopa Liidu riigiabi eeskirjad nõuavad ebaseaduslikult saadud kiiret taastamist. Otsuse kohaselt peab Koiviston Auto omanduses olev Helsingi bussifirma maksma summa nelja kuu jooksul.

Siiski usub Norrlin, et Euroopa Kohus lükkab võimaliku maksepäeva edasi.

Loe lähemalt HSist.