12 aastat Tallinna peaarhitektina töötanud Endrik Mänd ütleb Sirbile antud intervjuus, et kui Taavi Aasa ajal poliitilist survet ei olnud („Sellist täida-käsku-või-lahku-õhkkonda pole mina tundnud."), siis nüüd, Mihhail Kõlvarti ajal seda enam nii öelda ei saa.

"Uuel linnapeal on väga selge arusaam lühiajalisest linnaplaneerimisest - see ei lange kahjuks kokku sellega, mida mina olen õigeks pidanud. Selgelt on tunda, et poliitiline juhtimisstruktuur on hierarhiline. Taavi Aasale omast horisontaalset diskussioonipõhist juhtimist enam ei ole. Praeguse stiiliga mina hästi ei kohane, mul on soov osaleda aruteludes, oma mõtteid esitada."

"Mul on hea meel, et ta räägib suure ja arusaadava visiooni vajalikkusest. Seda on ju aastaid üritatud poliitikutele selgeks teha. Kahju on ainult sellest, et praegu vaadatakse pigem tagasi kui edasi."

Lisaks märgib Mänd, et kuna ta on töötanud ka Edgar Savisaare ametiajal, siis Savisaarele polnud linnaplaneerimine üleüldiselt oluline ja spetsialistid olid enamasti omapäi.

Just täna räägivad linnapea Mihhail Kõlvart ning transpordiameti, keskkonna- ja kommunaalameti ja linnaplaneerimise ameti juhid pressibriifingul ka Tallinna peatänava teemal. Kuuldavasti käsitlevad linnajuhid olemasoleva peatänava projekti kitsaskohti ning räägitakse sellest, et mure tekib mitte ainult tavaliikluse, vaid ka ühistranspordi läbilaskevõimega.