Valitsuse tänase istungi päevakorras oli 7. punktina rahandusminister Martin Helme taotlus valitsuse reservist 15 000 euro eraldamiseks justiitsministeeriumile valitsuse esindamisega seotud õiguskulude katmiseks kahes kohtuvaidluses. Valitsus kiitis selle raha eraldamisele heaks.

Üks kohtuasi puudutab Ratase eelmise valitsuse viimasel istungi tehtud otsust keelduda hoonestusloa menetluse algatamisest Saare Wind Energy OÜ julgeoleku kaalutlustel. Ettevõtjad andsid asja maikuus kohtusse, mistõttu peab riik nüüd oma seisukohta kaitsma hakkama. Teine on pooleliolev kohtuasi, mis puudutab terve rea loomeliitude kohtuasja, kus nad nõuavad riigilt saamata jäänud autoritasusid 38 miljoni ulatuses.

Esimese poolaastaga reservist läinud üle 3,1 miljoni

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast öeldi Ärilehele, et see 15 000 jaguneb kahe kohtuasja vahel nii, et õigusabikuludeks vaidluses Eesti Autorite Ühinguga on ette nähtud 5000 eurot ja vaidluses Saare Wind Energyga 10 000 eurot.

Koos selle eraldisega on valitsus tänavu otsustanud reservist eraldada erinevatele ministeeriumitele kokku 3 109 680 eurot. Enne seda korda oli seda tehtud viiel korral. Jaanuaris eraldati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning keskkonnaministeeriumi ühistaotluse alusel miljon eurot Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Põhja-Kiviõli põlevkivikarjääri alal paiknevate kinnistute omandamise kuludeks.

Veebruaris eraldas valitsus kultuuriministeeriumi taotluse alusel 240 000 eurot lennusadama kai tormikahjustuste likvideerimiseks ja 980 000 eurot Rally Estonia testralli läbiviimiseks, mis toimub eeloleval nädalavahetusel. Märtsis eraldati justiitsministeeriumi taotluse alusel reservist 675 000 eurot C-hepatiidi ravimitele ning aprillikuus rahuldati kultuuriministeeriumi 199 680 euro suurune taotlus vabalevi üleminekuks uuele platvormile.

Kuigi selle aasta esimese poolaastaga on vabariigi valitsuse reservist eraldisi tehtud 3,1 miljoni euro ulatuses, jääb see enam kui kaks korda alla möödunud aastale, kui esimesel poolaastal võeti varudest 7,2 miljonit eurot. Samas aasta enne seda, 2017. aastal eraldati esimese poolaastaga vabariigi valitsuse reservist 3,9 miljonit eurot.

„Selle põhjal võib öelda, et selget trendi siin ei ole, kuna igal aastal on ootamatud vajadused erinevad,” märkis Ott Heinapuu rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonnast. Ta selgitas, et vabariigi valitsuse reservi eesmärk ongi võimaldada valitsusel vajadusel rahastada paindlikult ettenägematuid kulutusi, mida ei ole võimalik ette näha.

Antud raha ka meretee lahti hoidmiseks

„Selliste kulutuste hulka kuuluvad pärast riigieelarve koostamist ootamatult saabunud kriisidele reageerimisega seotud kulutused, kuid ka muud kulutused, mille mahtu on võimatu täpselt ennustada,” loetles Heinapuu, tuues näiteks 2017. aasta külma talve, mis tingis ligikaudu 2 miljoni euro mahus merejää murdmise kulusid, mida ei olnud eelarvet koostades võimalik ette näha.

Vabariigi valitsuse reservist saavad raha taotleda ministeeriumid, riigikantselei ja põhiseaduslikud institutsioonid (riigikogu kantselei, vabariigi presidendi kantselei, õiguskantsleri kantselei, riigikohus) enda või oma valitsemisala, haldusala, valdkonna või haldusala asutuse jaoks. Iga taotlus esitatakse rahandusministeeriumisse, kes kontrollib taotluse ja summa põhjendatust.

Kui taotlus pole piisavalt põhjendatud või ei vasta õigusaktidele, tuleb see taotlejale tagastada. Põhjendatud ja õigusaktidele vastava taotluse edastab rahandusministeerium valitsusele. Sealjuures võib rahandusministeerium valitsusele esitada alternatiivse arvamuse taotletava summa kohta.