"Ma arvan, et hästi tähtis on see, et selle uurimise põhjal leiti, et omastamist pole toimunud," märkis neljaks kuuks ajutiselt Euroopa Komisjoni portfellita voliniku kohale suunduv Kadri Simson (Keskerakond) esimese asjana Delfi ajakirjaniku küsimuse peale, millal sai ta teadlikuks, et HKScani reisiarvetega, kus ka tema oli osalenud, oli probleem.

"Tõepoolest, tegemist oli boonusskeemiga ja arvete vale esitmisega. See on kahetsusväärne. Seetõttu tuli see prokuratuuris lõpetada oportuniteediga. Ma sain seda teada sellel hetkel, kui prokuratuuris käisid uurimistoimingud. Ma ei oska teile täpset kuupäeva öelda," lisas Simson.

Laskmata ajakirjanikul oma küsimust täpsustada, tõttas Eesti ajutine Euroopa Komisjoni volinik täpsustama, et väga oluline on see, et juba algusest peale, kui uurimine oli algfaasis, kinnitas prokuratuur, et temal puutumus selle asjaga puudub.

"Ma ei ole olnud nende kümnete inimeste hulgas, kes HKScani esindajatena on käinud uurimisel vestlusel, sest ka lõpus öeldi, et mul teadlik puutumus selle küsimusega... mul seda ei ole. Ma arvan, et see on väga tähtis," rääkis Simson.

Ka rõhutas keskerakondlane, et tal on väga hea meel, et leidis kinnitust, et nendel kahtlustusel ei olnud tõepõhja all (ta viitab kogu kriminaalasja lõpetamisele kuriteo koosseisu puudumise tõttu – S. L.).

"Loomulikult arvete vale esitamine on kahetsusväärne. Seda ei oleks tohtinud teha, aga kõigi nende algselt välja käidud kahtlustuste puhul oli see väga väike osa (viitab nn reisiepisoodis tõestust leidnud arvete võltsimisele – S.L.). Selle lõpu üle on hea meel. Aitäh ja head päeva," sõnas Simson lõpetades telefonikõne, laskmata Delfi ajakirjanikul täiendavaid küsimusi küsida.

Ärileht kirjutas lõppeva nädala alguses, et kuigi prokuratuur lõpetas juuni lõpus kriminaalasja HKScani eksjuhtide Teet Soormi ja Mati Tuvi osas, leidis siiski tõestust nn reisiepisood, mille käigus Teet Soorm viis ajavahemikus 2014–2016 kolleege puhkusereisidele, mis lõpuks kajastati HKScani raamatupidamises komandeeringutena erinevatele messidele.

Prokuratuuri kinnitusel võltsiti nende komandeeringute kuluaruannetes arveid. See lõppes Teet Soormile oportuniteediga (sisuliselt enda süüdi tunnistamisega selles asjas – S. L.) ning 90 000 euro suuruse kahju korvamisega HKScanile ja 25 000 euro suuruse summa maksmisega riigieelarvesse.

Tegemist oli viie-kuue reisiga sellistesse sihtkohtadesse nagu Soome, Rumeeenia, Brasiilia ja Filipiinid. HKScani raamatupidamise jaoks öeldi aga, et tegu oli messidega Moskvas, Prantsusmaal ja Belgias. Reisiseltskonnad olid 2-15-liikmelised ning osadel reisidel osalesid ka HKScani töötajate pereliikmed.

Ärilehele teadaolevalt osales HKScani eksjuhi Teet Soormi elukaaslane Kadri Simson vähemalt ühel uurimise all olnud reisidest. Tegemist oli 2016. aasta juulis Rumeeniasse toimunud reisiga, mida HKScani raamatupidamises näidati põllumajandumessina Belgias.

Simson ise on seni väitnud, et kõigi nendel reisidel osalenud pereliikmete reisikulud tasusid HKScani töötajad otse reisikorraldajale. Ka prokuratuur on öelnud, et neil pole olnud alust kahtlustada reisidel osalenud pereliikmeid kuriteole kaasa aitamises.

Äripäev viskas lõppeva nädala reedel üles kahtluse riigi peaprokuröri Lavly Perlingu ja keskerakondlasest peaministri Jüri Ratase kokkumängus, tuues välja kolm konkreetset juhtumit, mis on Keskerakonna jaoks justkui asjaolude kokkulangemise tõttu soodsalt lahenenud.

Üks välja toodud juhtum puudutas HKScani eksjuhtide kohtuasja, sealhulgas seost Kadri Simsoniga. Viimane oli Eesti vabariigi majandus- ja taristuminister 2016. aasta novembrist käesoleva aasta märtsini.