Millest tuleb saates juttu?

  • mis motiveeris teda heaks ettevõtjaks saama?
  • generatsioonide rollid ettevõtluses
  • kuidas luua endale hea strateegia?
  • läbipõlemise tunne
  • väljakutsed ja õppetunnid
  • võrgustiku ehitamine Prantsusmaal

Huvitavaid mõtteid Annilt
“Lihtne on öelda, kuidas teha, aga palju raskem on välja mõelda see metoodika - kuidas teha ja kuidas seda teha edukalt.”

“Kui inimesed endasse rohkem usuksid, oma võimetesse usuksid, siis ma arvan, et meil oleks palju rohkem ja edukamaid noori ettevõtjaid.”