Levira teatas, et võttis tagasi VAKO-le esitatud avalduse, kus paluti komisjonil üle vaadata tänavuse üldlaulupeo ja –tantsupeo teleülekannete tootmine. VAKO-sse pöördumine oli tingitud Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) otsusest mitte korraldada ülekannete tootmiseks riigihanget ning tellida teenus kogemuste vahetamise eesmärgil Läti Televisioonilt (LTV), mis ei ole erinevalt Levirast ERR-i raamlepingupartner.

„ERR on Levira hea koostööpartner mitmes valdkonnas ning peale õnnestunud laulu- ja tantsupidu ning vaatajateni jõudnud teleülekandeid ei pea me mõistlikuks hankevaidluse jätkamist. Oleme juba nii ERR-ile kui ka riigihangete järelevalvega tegelevate asutustele väljendanud oma rahulolematust seoses ülekannete korraldamisega ning loodame, et edaspidi tellib ERR ülekandeid vastavalt raamlepingu tingimustele,“ ütles Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste.

Levirale oli arusaamatu ERR-i otsus, miks telliti tänavuse üldlaulupeo ja –tantsupeo teleülekannete tootmine nii, et mindi mööda riigihankega leitud raamlepingupartneritest, sh Levirast. Levira esitas 12. juunil rahandusministeeriumile järelevalveteate ERR-i tegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks seoses telesaadete välitootmise teenuse tellimisega, mille osas rahandusministeerium menetlust ei alustanud.

Tammiste sõnul lubab Eesti riigihangete süsteem riigiettevõtetel väga selgelt defineerida oma vajadused ja hankida teenust, mida nad vajavad. „Bartertehing raamlepingut mitteomava LTV-ga tekitas küsimuse, kas Eesti õigusruumis on aktsepteeritav käitumine, kus riigiettevõtted võivad teha hanketa bartertehinguid. Ka bartertehingu puhul ei saanud antud töö olla tasuta, kuna kaasnesid kaudsed kulud nagu transport, töötajate lisatasud,“ märkis Tammiste.

Eesti kultuurile oluline sündmus sai jäädvustatud, kuid loodetavasti lähtub ERR edaspidi talle pandud ülesandest, levitada Eesti kultuuri ja ühiskonda tutvustavaid meediateenuseid rahvusvaheliselt, kasutades selleks kohalikke ja kõrgel tehnilisel tasemel teenusepakkujaid.

ERR viis 2018. aasta sügisel läbi riigihanke „Telesaadete välitootmisteenuse tellimine“, kus tunnistati vastavaks AS-i Levira ja veel kahe pakkuja pakkumused. Raamlepingu kohaselt peaks hankija tellima raamlepingu kehtivuse perioodil telesaadete välitootmise teenuseid minikonkurssidega, juhul kui ERR vajab tehnilist abi. Konkursse tuleb korraldada kolme edukaks tunnistatud pakkuja vahel ning hankeväliseid pakkujaid kasutada vaid juhul, kui minikonkursid ei õnnestu.

Leviral on kokku kolm ülekandejaama, mis on varustatud HD-kaamerate ning erinevate pikkade ja lainurkobjektiividega. Kõik ülekandejaamad sobivad nii väiksemate kui ka suuremate ülekannete jaoks, alates spordisündmustest ning muudest live-üritustest ja lõpetades erinevate kontsertide, pidude ja pressikonverentsidega.

Digiteenuste ettevõte AS Levira on tehnoloogiapartner ettevõtetele, kelle äritegevus sõltub tehnoloogiast, kuid kes soovivad vajalike lahenduste pakkumiseks kaasata professionaalset teenusepakkujat. Levira toodab telesisu, aitab meediateenuste osutajatel telekanaleid kokku panna ning hoolitseb selle eest, et programmid oleksid eetris 24 tundi ööpäevas 365 päeva aastas.

Levira on Eesti põhiline TV- ja raadiolevivõrkude operaator ja omab Eesti üht suuremat andmekeskust. Levira klientideks on rahvusvahelised ja kohalikud IT-ettevõtted ja meediateenuse osutajad. Levira aktsionärid on Eesti Vabariik ja Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF osalustega vastavalt 51% ja 49%.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid