Praegusele messialale on plaanis ehitada 26 nelja- kuni kuuekorruselist maja, kus oleks kokku umbes 300 korterit. Arendaja OÜ Pirita Kinnisvaral on plaan ehitada alale ka lasteaed. Kohalikke elanikke koondav MTÜ Maarjamäe Ühendus pole elumajade ehitamisega nõus ning linnalt nõuti muuhulgas liiklusuuringu läbiviimist.

Peale liikluskoormuse kasvu tõi MTÜ välja, et detailplaneeringu kehtestamine muudaks Tallinna üldplaneeringut, sest ühiskondlike ehitiste ja puhkeala otstarbega maa muudetakse äri- ja elamuotstarbega maaks.

Kuivõrd kohalikud elanikud ja linn kokkuleppele ei jõudnud, suunas Tallinna linnavalitsus aprillis detailplaneeringu järelevalveks rahandusministeeriumisse, täpsemalt selle Harju talitusse. Rahandusministeerium korraldas mai lõpus omakorda detailplaneeringu arutelu, kus olid kohal nii MTÜ Maarjamäe Ühendus kui erinevate linnaametite esindajad, kuid kokkuleppele osapooled ikkagi ei jõudnud.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi poolt allkirjastatud dokumendis tehakse Tallinnale siiski ettepanek võimalusel analüüsida planeeringuala lähiümbruses menetluses olevate detailplaneeringute mõju piirkonna liikluskoormusele ja -lahendustele koos Tallinna ja Viimsi vahel liiklevatest sõidukitest tingitud liikluskoormusega.

Messikeskus omanik Igor Pihela kavatseb näitusepaviljonid kolida praegusest asukohast Tallinna piirile Laagrisse Peoleo ja Salzburgi hotelli taha, kus vastav detailplaneering on juba kehtestatud. Pirita tee 28 detailplaneeringu peab kehtestama Tallinna linnavolikogu, kuid selleks võib kuluda kuid.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaal.