Eesti Gaas käivitas koos Paikre OÜ-ga Pärnus, endise Rääma prügila alal Eesti suurima päikeseparkide kompleksi, mille aastane tootmise maht võrdub elektrikogusega, mida saab kolme hektari metsa langetamise ja ärakütmisega.

Eesti Gaasi nõukogu esimees ja AS Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt ütles kompleksi avamisel, et päikeseenergia tootmisega alustamine on suur samm ettevõtte roheenergia suuna arendamisel ja keskkonna hoidmisel.

“Eesti Gaas on viimaste aastatega palju muutunud ning jõudsalt sisenenud uutesse valdkondadesse - asunud arendama surugaasi tanklate ketti, pakkuma eestimaist rohegaasi, teinud investeeringuid LNG kompetentsi suurendamiseks ja punkerlaeva ehitamiseks,“ kirjeldas Hanschmidt.

Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik lisas, et äsja Pärnus elektrivõrku ühendatud ja klientidele esimese koguse elektrit tootnud Eesti suurima kompleksi aastane toodang 4 miljoni kilovatt-tunnini.„Tegemist on kõige kaasaegsema päikeseenergia tootmise kompleksiga Eestis, mille koguvõimsus katab ära üle tuhande kodukliendi elektritarbimise aastas,“ rääkis Kaasik.

Ta tõi võrdluseks, et sama elektrikoguse tootmiseks tuleks lagedaks raiuda ja ära kütta ligi 3 hektarit metsa igal aastal,“ rõhutas Margus Kaasik. Päikesepargi toodang läheb üldisesse võrku ning seda saavad nüüdsest osta kõik meie kliendid.

Paikre OÜ juhatuse liige Kristo Rossmani sõnul eelnes kompleksi avamisele ligi aastane ettevalmistus- ja ehitusperiood, millesse oli kaasatud lai ring eksperte ja parimaid praktikaid. “Paikre kui tugeva jäätmekäitluse kogemusega ettevõtte eesmärgiks on jätkata roheenergia ja ringmajanduse lahenduste arendustegevusi,“ märkis Rossman, viidates ettevõtte arenguplaanidele.

Paikre 16 hektari suurusel alal paiknevas kompleksis töötab neli 990 kilovatist jaama, millel on kokku 13 000 päikesepaneeli. Päikeseenergia pargid on rajatud varasema suletud ja rekultiveeritud Rääma prügila alale, et anda kasutult seisnud piirkonnale uus elu ja eesmärk.

Päikesejaamad ehitas Solar4You ning tellijaks Pärnu Päikesepargid, mille omanikeks on Eesti Gaas AS ja Paikre OÜ. Koguinvesteering päikeseenergiajaamade ehitusse ulatus 3,5 miljoni euroni. Keskmine koduklient tarbib aastas umbes 400 kilovatt-tundi, seega peaks tootmismaht katma ligi 1000 majapidamise vajaduse.

Pärnu Päikesepargid on Pärnu linnale kuuluva Paikre OÜ ja AS Eesti Gaasi ühisettevõte. Päikeseenergiajaama rajamiseks kulus 3,5 miljonit eurot.