Pideva järelevalveta seisvad suvemajad on ilmastikust tingitud ohtude, võimalike sissemurdmiste ning õnnetusjuhtumite vastu iseäranis kaitsetud.

Võib tunduda, et soojemal ajal kui suvilas rohkem aega veedame, on see paremini kaitstud, kuid statistika näitab, et vargusega seotud juhtumite arv sageneb just suveperioodil, kui suvekodus on rohkem väärtuslike esemeid, näiteks aia- või kodutehnika, spordivarustus või kallid tööriistad.

Üllatusi võib ette tulla ka ilmastikuolude tõttu. Kui linnas avastab vara omanik kohe, et näiteks tormi tõttu sai katus kannatada, siis suvekodude puhul avastatakse õnnetuse tagajärjed tihti hiljem, kui kahju on juba suurem.

Kas suvila kindlustamine on linnakorteriga võrreldes kallim?

Suvilat saab kindlustada täpselt samamoodi nagu linnakodugi ja kindlustuse hind sõltub suvemaja suurusest. Seejuures tuleb tähele panna, et kindlustuskaiste jaotub kolmeks. Ehitiskindlustus kaitseb suvilat kui hoonet tervikuna - näiteks lõhutud aknaid, tormis räsitud katust, põrandaid ja seinu.

Koduse vara ehk antud juhul suvila sees oleva vara kindlustusega on lisaks hoonele kaitstud ka perekonnale kuuluvad või nende kasutuses olevad asjad, nagu aiatööriistad ja -mööbel, tehnika ning sporditarbed.

Kas kindlustusega on kaitstud ainult suvemaja või ka näiteks grilliala ja kasvuhoone?

Suvemajaga koos on kindlustatud kinnistu piirded, grillimaja, õuevalgustid, mänguväljakud, kõnni- ja sõiduteed, kuni 20m2 suurused kasvuhooned, basseinid, samuti soojuspumbad ja maa-alused kommunikatsioonitrassid jne.

Lisaks on kindlustatud ka aias asuvad esemed, näiteks aiamööbel, muruniiduk või –traktor, batuut, võrkkiik.

Kas kindlustus kaitseb ka loodusjõudude tekitatud kahjude eest?

Hüvitamisele kuuluvad ka äikesekahjud, sealhulgas elektroonikaseadmetele tekkinud kahjud, mis on põhjustatud äikesest tingitud ülepingest või lühisest. Äikese kõrval ohustavad maamaju sageli sügistormid.

Tugev tuul võib lahti kangutada katusepleki või lükata maja peale ümber suure puu. Kindlustuse alla kuuluvad ka pinnavee tõusu või üleujutuse tagajärjel toimunud kahjud ning esmakordne vee läbijooks katusest või seinakonstruktsioonide kaudu.

Kui tormituules lahti murdunud katusetükk peaks kogemata ka naabritele kahju põhjustama, aitab selle hüvitamisel vastutuskindlustus, mis pakub kaitset just kolmandatele isikutele tekitatud kahju korral.

Kas suvilat saab kindlustada ka lühemaks perioodiks, näiteks talveks, kui suvekodu on järelevalveta?

Kindlustuspoliise vormistatakse reeglina üheks aastaks. Lepingut on võimalik soovi korral küll peatada, kuid siis võib suvehooaja lõpus lepingu uuendamine ununeda.

Samas vargustega seotud juhtumid sagenevad just pigem suvisel ajal, kui suvilates on rohkem väärtuslikke esemeid. Seega kindlustuselt kokku hoitud summa võib hiljem osutuda oluliselt kulukamaks.