Töötukassa teatel anti tänavu teises kvartalis teada kollektiivsetest koondamisest 34 korral. See puudutab kokku 493 inimest. Kuigi eelmise aasta teises kvartalis oli juhtumeid vähem (29), koondati siis oluliselt rohkem, 740 inimest.

Ka on selle aasta teise kvartali koondamistempo selle aasta esimesest kolmest kuust oluliselt rahulikum. Esimeses kvartalis teavitas töötukassat kollektiivsetest koondamisest küll 30 tööandjat, kuid kokku kaotas nendes ettevõtetes töö üle 1000 inimese.

Tööandjate hulgas, kes tänavu teises kvartalis on koondanud, on nii riigi- kui erafirmasid, aga ka omavalitsusi ja riigiasutusi. Aprillis teatas osaühing AGN, mille tegevusalaks on äriregistri andmetel alussärkide tootmine, 65 inimese koondamisest Tallinnas. Samas kuus andis veel riigifirma AS Operail teada 24 koondamisest Tapal ja Narva linnakantselei teada 65 inimese koondamisest Narvas.

Maikuus andis Viljandimaal tegutsev puitplaatide tootja AS Textuur teada 29 inimese koondamises. Juuni lõpu seisuga oli ettevõtte töötajate arv 133 inimest. 34 inimese koondamises teatas mais ka Tallinnas raua, terase ja ferrosulamite tootmisega tegelev MAST Europe OÜ ning 11 inimese koondamisest teavitas Tallinnas ka veterinaar- ja toidulaboratoorium.

Juunis järgnesid neile veel 17 inimese koondamisteatega Tallinnas Svenska Handelssbanken AB Eesti Filiaal ja Mööblimaja AS 38 inimesega. Viimases oligi juuni lõpu seisuga 38 töötajat.

Eilse, 17. juuli seisuga oli töötukassa portaalis kogu Eesti peale 1926 tööpakkumist ja 3731 töökohta. Töötute arv oli 31 325. Suurim, 66% osakaal oli vanusegrupis 25-54. Sisuliselt iga kolmas töötu on kõrgharidusega. Suurim töötute arv on Ida-Virumaal (5684 töötut), Valgamaal (1018 töötut) ja Võrumaal (1019 töötut).

Samas tööpakkumisi oli nendes maakondades oluliselt vähem. Eilse seisuga oli Ida-Virumaal 304 tööpakkumist, mis puudutas 679 töökohta. Valgamaal 84 tööpakkumist, kokku 143 töökohta ning Võrumaal 85 tööpakkumist ja 152 töökohta.

Tööandjale on töölepingute kollektiivsest ülesütlemisest teavitamine kohustuslik – kui tööandja koondab lühikese aja jooksul palju töötajaid, käsitletakse koondamist kollektiivsena. Kollektiivse koondamise korral lõpevad töötajate töölepingud 30 kalendripäeva jooksul.

Kollektiivse koondamisega on tegemist, kui kuni 19 töötajaga ettevõttes koondatakse 30 päeva jooksul vähemalt 5 töötajati, 20-99 töötajaga ettevõttes vähemalt 10 töötajat, 100-299 töötajaga ettevõttes vähemalt 10% töötajatest ning üle 300 töötajaga ettevõttes vähemalt 30 töötajat.