Suvel on tänavapildis aina rohkem erinevaid sõiduvahendeid, mida autole eelistada. Nii elektriline-, kui tavaline tõukeratas, jalgratas, rula aga ka rulluisud on suurepärased ja mobiilsed linnaliikurid. Paraku sagenevad ka õnnetused ja muud ebameeldivad juhtumid, mis toovad kaasa segadust.

Olulisel kohal on liikluseeskirjad ja ohutus

Liiklusseaduse kohaselt on nii tõukeratas, kui ka rula või rulluisud jalakäija rollis. Seega kehtivad neile jalakäija reeglid. Ka populaarsete elektriliste tõukerataste osas on näiteks Bolt seadnud kasutustingimused, mis sätestavad muuhulgas, et sõitja peab olema vähemalt 18-aastane, samuti on oluline kaitsevarustuse kandmine ning sõidueeskirjade järgmine.

Jalgrattaga võib sõita jalgrattateel või sõidutee parema ääre lähedal, täites mootorsõidukijuhile ettenähtud reegleid, näiteks tuleb kaasliiklejatele suunda näidata. Tihti ei arvestata, et jalgratta- ja sõidutee lõikumisel on eesõigus sõiduteel liikuval sõidukil. Ka jalgratas peab liikluses nõuetele vastama, jalgrattur peab tagama töökorras pidurid ja signaalkella, helkurid ning pimedal ajal ka tuled.

Nii jalgratta, tõukeratta ja ka tasakaaluliikuriga tuleks ohutuse tagamiseks kanda kiivrit. Ühegi liiklusvahendiga ei ole lubatud sõita, kui oled tarvitanud alkoholi, narkootikume või ravimeid, mis vähendavad Sinu võimekust ohutult sõita.

Ootamatusi leevendab kindlustus

Jalgratta, tasakaaluliikuri või tõukeratta ja auto kahju korral on reeglina suurimaks kannatajaks just kergliikleja. Vahel sõidetakse rattaga kõnniteel, teinekord sõiduteel, mis tekitab aga omakorda segadust ja toob kaasa liiklusohtlikke olukordi.

„Hetkel populaarsed elektrilised sõiduvahendid võivad suurema kiiruse tõttu tekitada tõsiseid tagajärgi, kui arvestada asjaolu, et renditavate tõukerataste piirkiirus on 20 km/h ja erakasutuses olevate tõukerataste kiirus võib küündida kuni 30 km/h,“ kommenteerib IIZI kahjuabi valdkonna juht Jaanus Mölder.

Juhul, kui õnnetuse põhjustab näiteks jalgrattur, siis olenemata tema süüst on kahju hüvitamise kohustus kindlustusandjal, kes kindlustas õnnetuses osalenud auto. „Jalgratturile hüvitatakse liikluskindlustuse seaduse alusel küll isikukahjud, kuid asjakahjusid mitte,“ lisab Mölder. Seega õnnetusest tekkinud kehavigastused hüvitatakse, kuid Sinu materiaalse vara, näiteks mobiiltelefoni, sõiduvahendi enda ning tahvelarvuti kahjustused või purunemine mitte.

Õnnetusjuhtumi kindlustus tuleb abiks

Jalgratta või muu kergliiklusvahendi kasutajal on hea end kaitsta tagajärgede leevendamiseks ka õnnetusjuhtumikindlustusega. Kahjujuhtumi korral makstakse haiguslehel oldud päevade eest päevaraha hüvitist ja olenevalt vigastuse suurusest valuraha hüvitist.

Tihti ei teata, et tõukeratas, jalgratas või rulluisud on kodukindlustuslepingu alusel kindlustatud. Juhul, kui lukustatud jalgratas kodust, garaažist, panipaigast või mõne kindlustusseltsi puhul ka avalikust kohast varastatakse, hüvitatakse kulud vastavalt kokkulepitud koduse vara summale. Olukorras, kus näiteks laps sõidab jalgratta või tõukerattaga otsa naabri autole, on abiks eraisiku vastutuskindlustus.