Kõlab ehk klišeena, aga töökollektiiv on Veske sõnul nagu perekond - see peab koosnema inimestest, kellel on sarnased väärtused, põhimõtted ja ka töökultuur. Seda ka Directos uute töötajate värbamise puhul arvesse võetakse. Nii mõnelegi võib olla üllatuseks, et spetsiifilised tööalased oskused polegi vestlusvoorudes nii olulised kui isiksus ise. "Ma tean, et vajalikud tööalased oskused on õpitavad, kuid inimese väärtushinnangud, tööpõhimõtted ja -kultuur on need, mis tegelikult loovad töötaja lisaväärtuse," on Veske veendunud.

Ta toob näite, ühest kandidaadist, kes valdas majandustarkvara pisidetailideni välja - tema professionaalsed oskused olid parimad, kuid kaalukausil sai lõppvoorus määravaks just tema sotsiaalne pool. "Meil Directos toimub väga palju töötajate ühisüritusi, mis liidavad meid kollektiivina veelgi. Kui selgub, et inimene ei soovi osa võtta taolistest koosviibimistest ega saada seeläbi osaks tööperekonnast, siis me juba teame ette, et talle tegelikult siin töötamine ei sobi," ütleb Veske.

Teine näide on aga inimesest, kes enne töötas klienditeenindajana ja õppis ülikoolis riigiteadust. "Mitte miski ei viidanud esmapilgul sellele, et temast võiks saada majandustarkvara konsultant, kuid vestlusel nägime temas vajalikku initsiatiivi, soovi jõuda kuhugi, midagi ära teha, õppida teistelt. Nüüdseks on ta meie juures töötanud juba 7 aastat ja teeb seda väga hästi!"

Töötajate tööstaaž ütleb ettevõtte kohta palju

Veske sõnul on õigete persoonide leidmine ettevõtte toimimise juures üheks võtmeteguriks. Lisaks headele majandusnäitajatele ja pidevale kasvule näitab ettevõtte edu ka töötajate tööstaaž ja püsimine. Eestimaine majandus-tarkvaraettevõtte Directo on täna 19 aastane, olnud läbi aastate pidevas kasvus ning nende staašikaim töötaja on siin kollektiivis olnud samuti 19 aastat. Kokku töötab ettevõtte Eesti kontoris täna 37 inimest, esimese töötaja - juhtprogrammeerija Jelena - värbas ettevõtte juht Martin Rinne TTÜ fuajeest. Tänaseks on Jelena loonud töö kõrvalt pere, viibinud kaks korda lapsehoolduspuhkusel, kuid jäänud ikka ettevõttega seotuks. "Mulle meeldib mu töö, need inimesed, rutiinivabadus ning võimalus ise oma tööaja ja ülesannete osas otsustada," ütleb Jelena. Ka Veske kinnitab, et lapsehoolduspuhkusel viibivate töötajate hoidmine on äärmiselt oluline nii ettevõttele kui töötajale. "Töötaja tunneb end väärtustatuna ja ei jää nö rongist maha, tööandja ei kaota olulist lüli oma ettevõttes. Paljud lapsehoolduspuhkusel viibivad inimesed on meil kontoris iganädalased külalised, kellega arutatakse tihti töistel teemadel ning rakendatakse ka projektide juurde," lisab Veske.

Iga töötaja on juht

Teine oluline tegur töötajate hoidmise juures on neile vajaliku vabaduse andmine ehk töötajal peab olema võimalus leida ise parim lahendus kliendi seatud eesmärgi täitmiseks.. "Meie anname kõik vajalikud ressursid: töövahendid, oskusteabe ja abikäed ja seame koos eesmärgi. Seejärel laseme töötaja nö "vabaks" ning anname talle nii vastutuse kui ka võimaluse leida ise oma tee eesmärgini jõudmiseks," kirjeldab Veske.

Directo kollektiiv on veendunud, et just töötajate vabadus on see, mis tegelikult distsiplineerib nende töötajaid ise otsustama, enda töö eest vastutust võtma, tööprotsesse juhtima ja eesmärgini jõudma. Kõik on otsekontaktis kliendiga ning töötavad mingi konkreetse eesmärgi nimel ja nende töö kvaliteedikontrolliks on klient ise, mitte ülemus. "Otseselt juhilt käskude saamine meie tööspetsiifika juures ei tööta - võimalusi, kuidas eesmärgini jõuda on mitmeid ja seejuures pole õigeid ega valesid teid - on vaid eesmärk, milleni tuleb koos kliendiga jõuda," ütleb Veske.

Mida rohkem reegleid ja peenhäälestamist, seda enam jäävad töötajad stampidesse kinni ega mõtle kastist välja. Majandustarkvara puhul on aga just vaja kastist välja mõtlemist ja erinevate võimaluste kaalumist. Leiame, et me ei tohi juhina töötajatelt ära võtta vastutust. Kui anname ette täpsed juhised ja valmis lahenduse , siis tahes tahtmata vastutab valitud tee eest juht, mitte töötaja," ütleb Veske.

Rutiinivabadus hoiab värskena

Veske leiab, et üheks Directo töötajate pikaajalisuse põhjuseks on motiveeriva töötasu kõrval kindlasti ka rutiinivabadus. "Võin julgelt öelda, et meil on teistsugune tööstiil kui paljudes ettevõtetes. Kui telefon päeval ei helise, ei tähenda, et tööd ei tehta - iga inimene valib endale sobiliku töötamise tempo ning viisi eesmärgini jõudmiseks," ütleb Veske. Lisaks pole harvad ka juhused, kus töötajad ettevõtte sees ametikohti vahetavad, mis hoiab taaskord meele terava ja vaimu värske. "Nii on meil näiteks kasutajatoesse tulnud töötaja avastanud enda jaoks koodikirjutamise ning täna rakendab ta end meie juures hoopis programmeerimise poolel. Ülikoolis programmeerimist õppinud on meil vaid mõned töötajad, teised on saanud väljaõppe kohapeal, mis taas kinnitab, et me valime enda juurde inimesi pigem isiksuse kui oskuste põhjal."

Veske ei taha väita, et Directos oleks töö lihtne. "Loomulikult tuleb ette tuleb pingelisi hetki, tähtajad kukuvad, juurutamine võib eeldatust kauem aega võtta, kuid nii nagu perekonnas, hoiame ka meie ühte. Töötajad motiveerivad üksteist, aidatakse teineteist ning leitakse lahendus. Seda enam on oluline, et töötaja sobituks meie tiimi eelkõige inimesena, sest väga lihtne on üldist töötajate vaibi ära rikkuda."