Võrdluseks, kuue kuuga toodetud 626 GWh elektrist jagub aastaks ajaks ligi 210 000 keskmise tarbimisega majapidamisele.

Hüppeline toodangumahu kasv tuleb enamjaolt Nelja Energia tuuleparkide omandamisest, kuid ka nende parkide eelmise aasta sama võrdlusperioodi toodangut arvesse võttes küündinuks Enefit Greeni elektritoodangu suurenemine 24 protsendini.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase panustasid toodangumahu tõusu aasta alguse suurepärased tuuleolud ning tootmisüksuste hea töökindlus.

„Aasta algas rekordiliselt tugeva ja stabiilse tuulega, mis andis Enefit Greeni esimese kuue kuu toodangule väga hea panuse. Lisaks sellele on väga hästi tööle hakanud kõik meie eelmisel aastal ehitatud päikesepargid. Näiteks Ruhnu saare taastuvenergialahendus saavutas juba enne suve saabumist soovitud toodangu ning saare elektrist tuleb tervelt 50 protsenti juba taastuvatest allikatest,“ sõnas Kärmas.

Enefit Greeni taastuvenergia toodangu kasv on oluline, et jõuda lähemale Eesti Energia eesmärgile toota 2023. aastal 45 protsenti elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest.

Sellele annab oma panuse ka hiljuti tehtud investeering, millega omandati Poolas 20 päikesepargi projekti, koguvõimsusega 19,15 megavatti. Lisaks andis ettevõte hiljuti teada, et Läänemaal asuvale Lääne-Nigula vallale esitati detailplaneeringu taotlus, et alustada keskkonnamõjude hindamist ning selgitada välja, kas Risti lähistele on võimalik rajada uus tuulepark.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas elektrit ja soojust tuulest, veest, päikesest, biomassist, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Ettevõte on kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergia tootja kogu Baltikumis.