Plaani alusel peaks tänavu tulema 25,6 miljoni eurone puhaskasum, mis juba 2021. aastal peaks jõudma 50 miljoni euroni ning 2023. aastaks 72,5 miljoni euroni ehk viie aastaga pea kolmekordistuma.

Laenumaht peaks tänavuseks aastaks prognoositud tasemelt tõusma 1,75 miljardilt eurolt 3,3 miljardi euroni ja hoiuste maht 2,6 miljardilt eurolt 4,4 miljardi euroni.

Panga efektiivsusnäitaja kulu-tulu suhe peaks paranema 51,5 protsendilt 36,4 protsendini.

Uendatud prognoosis on arvesse võetud Danske laenuportfelli ostutehingut, laenumahtude ja hoiuste suurendamist ning madalama euribori mõjusid.

Uuendatud prognoosi järgi teenib LHV Group puhaskasumit käesoleval aastal 25,6 miljonit eurot, mida on seni prognoosituga võrreldes 1,8 miljoni euro võrra vähem. Võrreldes varasema prognoosiga suuremad kulud on seotud Danske eralaenude portfelli soetamise ühekordsete kulude ning tehingu tegemiseks hoiuseplatvormide kaudu kaasatud kallima ajutise finantseeringu mõjudega. Suuremaid kulusid aitavad osaliselt katta 122 miljoni euro võrra suuremad laenumahud, millele alates novembri lõpust lisandub 447 miljoni euro suurune Danske eraisikute laenuportfell, teatas pank börsile.

2020. aastal ulatub kasum 39,2 miljoni euroni, mis on 2,8 miljoni euro võrra varasemast prognoosist suurem. Madalama euribori mõju katavad ära kõrgem intressitulu 653 miljoni eurot suuremast laenuportfellist (sh on prognoosis suurendatud 2020. aastal väljastatud laenude mahtu 84 miljoni euro võrra) ja kulude langus seoses pandikirjade väljastamisega, mis asendavad hoiuseplatvormidelt kaasatud hoiuseid.

2021. aastal ulatub kasum 50,0 miljoni euroni, mis on 3,6 miljoni euro võrra olemasolevast prognoosist suurem. Madalama euribori mõju katavad ära kõrgem intressitulu 731 miljoni eurot suuremast laenuportfellist (sh on prognoosis suurendatud 2021. aastal väljastatud laenude mahtu 78 miljoni euro võrra) ja eralaenude portfelli madalam finantseerimiskulu.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul tingis finantsprognoosi uuendamise vajaduse lähikuude plaan kaasata aktsiakapitali. „Meie viimase aasta tegemisi hinnates, on LHV kasv olnud muljetavaldav ning mahtude mõttes isegi kiirenenud. Seetõttu julgeme täna välja öelda, et ka meie ootused tuleviku osas on kasvanud. Soovime investoritele anda LHV tulevikust võimalikult selge ja läbipaistva pildi. Sel aastal oleme aktiivselt oma äri kasvatanud ning lisandunud on erinevaid mõjusid, millega pikema prognoosi puhul arvestada. Tugevalt suurendasime ootusi laenumahtude osas, mida võrreldes senise prognoosiga suurendasime 2019. aasta lõpuks 570 miljoni euro ja 2023. aasta lõpuks 873 miljoni euro võrra. Hoiuseid suurendasime 2019. aasta lõpuks 742 miljoni euro ja 2023. aasta lõpuks 1,13 miljardi euro võrra. Kuna plaanime septembris suurendada LHV Groupi aktsiakapitali, avalikustame uue finantsprognoosi, mis meie nägemust ettevõtte kasvu osas võimalikult hästi edasi annaks,“ kommenteeris Toomsalu.