Vastajatelt küsiti, milline on nende suhtumine, et Soome rahvusvaluuta mark vahetati euro vastu välja. Tulemuste kohaselt suhtub 60% soomlastest eurosse positiivselt, üks viiendik aga negatiivselt.

Kusjuures mehed suhtuvad eurosse veidi positiivsemalt kui naised, kõige positiivsemad on kõrgemalt haritud soomlased.

Euro populaarsus oli madalaim 2000. aastal, kui enam kui pooled küsitletutest suhtusid halvasti. Euro võeti Soomes kasutusele 1999. aastal ja sularahana 2002. aastal.

Enamik soomlasi arvab praegu ka seda, et euro on Soomele kasulikum ning see suhtumine on viimastel aastatel muutunud palju positiivsemaks. 2017. aasta talvel läbi viidud küsitluses nägi 37 protsenti soomlastest eurost rohkem kasu kui kahju. Eva kinnitusel mõjutavad tulemust varasemast positiivsemad seisukohad Euroopa Liidu kohta ja hiljutine majanduskasv.

Tulemused põhinevad 2 059 inimese poolt tänavu jaanuaris-veebruaris antud vastustel. Uuring viidi läbi online-uuringuna ja keskendub 18–70aastastele elanikele. Veamäära hinnatakse 2-3 protsendipunkti suuruseks.