Keeld seatakse ennekõike kõnekeskuste, back-office'i ja sisuhaldus-süsteemi spetsialistidele, kes puutuvad kokku klientide telefoninumbrite ja passiandmetega koos pangakontodega.

Andmete lekitamine kujutab Venemaal epideemiat, esinedes kolm korda suurema sagedusega kui mujal maailmas. Venemaa pankades tegutsevad andmete lekitajad on võtnud kasutusele kõige lihtsama meetodi, pildistades oma isikliku nutitelefoniga arvutimonitoridele kuvatud andmeid. Kuna sellise andmevarguse probleem on väga terav, kavatsetakse keelata kõikide kaameratega telefonide kasutamine pangatöötajate poolt.

Venemaa pankade ühenduse asepresident Aleksei Voilukov ja pankade assotsatsiooni asepresident Oleg Skvortsov rääkisid Izvestiale, et nende soovitused nutitelefonide kasutamise piiramiseks avaldatakse septembrikuus ning tulevikus võivad piirangud muutuda keskpanga poolt nõutavaks standardiks.

Nimelt peavad pankade organisatsioonid seni korporatiivselt kasutatavaid meetmeid klientide andmete lekitamise peatamiseks ebapiisavateks. Pangad, kes sarnaseid piiranguid on rakendanud, suhtuvad kõikehõlmava keelu ideesse ärevusega.

Pangaliitude juhtide nägemuses on kaameraga telefonide keelust kinni pidamist lihtne kontrollida, kasutades selleks monitoridesse sisse ehitatud kaameraid.

Voilukovi sõnul on mobiiltelefonide kasutamise piiramine üldine tava, mida kasutatakse paljudes suurtes rahvusvahelistes ettevõtetes.

Skvortsovi sõnul seisavad pangad olukorra ees, kus nad ühtaegu peavad võimaldama oma töötajatel olla kursis välismaailmaga, kuid samal ajal ära hoidma kuritarvitused. „Pank on tõsine organisatsioon, mis on seotud suure raha, isikuandmete ja mainega, mistõttu selles valdkonnas on sellised piirangud asjakohased,” lausus Skvortsov.

Venemaa keskpank ei ole teemat veel kommenteerinud.

Olemasolevad turvasüsteemid ei võimalda pankade kliente lekete eest kaitsta, kui need tekkivad pangatöötajate poolt võetud isikuandmete fotode kujul, tõdes küberkaitsele spetsialiseerunud ettevõte DeviceLock.

Keskpanga osalusel finantstoodete ebaseadusliku müügi vastu loodud ettekirjutus võimaldab pangatöötajal vastutusest vabaneda, öeldes, et ta tegi pildi enda tarbeks. Peaaegu võimatu on kontrollida, kas töötaja tegelikult kavatses pildistada isiklikku teavet. Seetõttu on nutitelefoni töökohal kasutamise täielik keeld kõige tõhusam viis lekete peatamiseks.

Samas põhjustab keelu ellu viimine juhi ebapopulaarseks muutumist alluvate seas. Vene äri ajaloos on sellised katsed juba tehtud. Kõik lõppes aga sellega, et töötajad pildistasid oma nutitelefoniga ekraanile kuvatud nõuet „mitte kasutada telefoni töökohal” ja riputasid pildid internetti.

Pankade VTB, Otkritie, Ak Bars ja Raiffeisen esindajad rääkisid Izvestiale, et algatust, piirata töötajate nutitelefonide kasutamist töökohal, arutatakse aktiivselt finantsringkondades, kuid täielikku keelustamisesse suhtutakse halvasti.