Pisut üle kolme aasta on möödunud ajast, mil müüsime avalikkusele kaks miljonit uut LHV Groupi aktsiat hinnaga 6,95 eurot tükk ja kirjutasin aktsionäridele mõeldud pöördumise teemal, mida uuelt börsifirmalt nimega LHV oodata.

Mida on koln aastat meile toonud?

Algatuseks avaldan väikese saladuse: pankur on psühholoogilises profiilis hästi kerge olla: läheb teistel hästi – läheb ka Sinul hästi. Naabrikadedusele ruumi lihtsalt pole.
Eesti on edasi liikunud jõuliselt: hoopis rahvusvahelisem tänavapilt, kõrgemaid palku ja tööhõivet tähistavad iseteeninduskassad, young money pangakontodel...

Hästi on läinud ka LHV-l – oleme arengutega tugevalt kaasa purjetanud – veel enam, oma positsioone oluliselt tugevdanud. LHV tuntus, turuosa ja tugevus on oluliselt kasvanud. Aastal 2016 kaasatud kapitali toel on ettevõtte aktsionäride kasum kasvanud 2015. aasta 13,7 miljonilt eurolt 25,2 miljoni euroni möödunud aastal (viimases on ka pisut ühekordse iseloomuga positiivseid mõjureid). Ka aktsiahind on kasvanud +70%, lisaks dividendid.

Muutunud keskkonna ja tänaste võimaluste valguses uuendas LHV juhtkond eelmisel nädalal ettevõtte väljavaateid ning tegevusplaani. Uus plaan on ambitsioonikas: järgneva kolme tegevusaasta jooksul on aktsionäridele kuuluv kasumiosa kavas enam kui kahekordistada – 58 miljoni euroni aastal 2022. Uus plaan põhineb viimase aja turuarengutel, sõlmitud Danske Eesti eralaenuäri ostulepingul ning selgelt tunnetataval laenunõudluse kasvul. Veelgi suuremat kasumikasvu (võrreldes varasemaga) hoiavad tagasi uuest pikaajalisest intressikõverast tuletatud Euribori madalamad oletatavad tulevikutasemed.

Jätkuvalt on muutumas kasumi tekkeallikate osakaal – LHV Panga tegevusefektiivsus ning kasum jätkavad kiiret kasvu, LHV Varahalduse osakaal jätkab langemist. Seetõttu on oluline saavutada pangal suuremate laenumahtude toel 2021. aastaks seatud eesmärgina kogu LHV Group-le kehtiv 20%-ne minimaalne maksueelne omakapitali tootluse (ROE) nõue.

Toetamaks LHV uut kasvufaasi küsime 21. augustil aktsionäridelt nõusolekut emiteerida kuni 2,2 miljonit uut aktsiat minimaalse hinnaga 11,5 EUR/aktsia kohta. Seekord on kava kaasata aktsiakapitali Eestis suhteliselt ebatavalises kaubeldavate märkimise eesõiguste vormis.

Miks ning mida see tähendab?

LHV-s on alati olnud probleemiks emiteeritavatele väärtpaberitele õiglase hinna määramine. Hind peab olema atraktiivne uutele investoritele, kuid ei tohiks kahjustada olemasolevate investorite huvisid. Aastal 2016 kaalusime ka muu hulgas avaliku pakkumise korraldamist Google’i eeskujul oksjonina, aga heitsime selle siis kõrvale kui jaeinvestorile liigselt keerulise konstruktsiooni.
Siiani oleme tulemuseks alati saanud mitmekordse ülemärkimise ning esimene emissioonijärgne nädal kulub juhtkonnal selgituste andmiseks, miks investorid soovitud koguses väärtpabereid ei saanud. Nüüd on plaan jätta täpsem hinnakujundus ja jaotus enam turujõudude kätte.

Kuidas?

Märkimisõigus tähendab seda, et emiteeritavaid aktsiaid müüakse üksnes märkimisõiguse omanikele, märkimisõigusi saavad LHV-lt üksnes aktsionärid proportsionaalselt nende käes olevale aktsiate arvule.

Märkimisõigused saavad olema lühikese perioodi jooksul börsisüsteemis vabalt kaubeldavad. Kuivõrd sugugi mitte kõik aktsionärid ei kasuta õigust märkida soodsalt uusi aktsiaid, tekib võimalus uutele soovijatele siseneda ka suuremates kogustes, ostes märkimisõigusi turul kujuneva õiglase tasu eest. Võrreldes tavalise börsipäeva alla 100 000 EUR suuruste käivetega võimaldab see reaalselt saada LHV aktsionäriks ka suuremas ulatuses õiglase (turul kujuneva) kompensatsiooni eest.

Esmapilgul ehk pisut keeruline, aga aktsionäride üldkoosolekul selgitame vajalikud tegevused asjaosalistele detailselt lahti. Seestpoolt vaadatuna tundus see mitmetest kaalutud võimalustest kõigile pooltele õiglaseim.

Mis saab peale emissiooni? Uute aktsiate müük on LHV jaoks alati vahend, mitte eesmärk.