Klient pöördus pärast enda jaoks alandavat intsidenti kohtusse, kuna pidas poe iseteeninduskassat vigaseks ning seetõttu sai Tallinnas Kalamajas Telliskivi Rimi kaupluses alandava suhtumise osaliseks. Turvamees pidas kliendi kinni, kinnitas ta käeraudadega posti külge pani ja jättis politseid ootama.

Klient ostis 7 euro ja 61 sendi eest iseteeninduskassas kaupa, maksmise järel süttis aga punane tuli, mida klient eiras ja asus koos kaubaga lahkuma. Selle peale pidas kliendi kinni turvamees, kes ta käeraudadega kinni pidas kuni politsei tulekuni. Pärast politsei saabumist vabastati klient käeraudadest, kuid ostetud asju talle üle ei antud.

Lisaks ostetud kaupade kaotusele nõudis klient kohtus Rimilt 3000 eurot hüvitist, kuna teda hoiti põhjendamatult 30 minutit kinni, tema vastu kasutati füüsilist jõudu ja käeraudu. Lisaks kinnitati põhjenduses, et ta oli metallposti külge kinnitatuna enamus aega kõigile poekülastajatele nähtav.

Lisaks nimetas turvatöötaja klieti avalikult mitu korda vargaks, millega kaasnes häbitunne ja hingeline trauma. Läbielamised häirisid hagejat ka veel sündmusele järgnenud tööpäeval.

Rimi süüdistustega ei nõustunud

Rimi vaidles kohtus, et ei vastuta turvatöötaja tekitatud mittevaralise kahju ja käitumise eest, kuna tegemist on lepingupartneri töötajaga. „Samas ei ole turvatöötaja käitunud õigusvastaselt, sest tal tekkis iseteeninduskassas punase tule süttimisel hageja käitumise alusel põhjendatud kahtlus, et hageja soovib lahkuda kaupade eest tasumata.”

Asjaolude väljaselgitamiseks kulunud aeg ei olnud poeketi põhjendusel ebamõistlikult pikk (30 minutit). Lisaks ei olnud klient teistele poekülastajatele nähtav, sest ta kinnitati käeraudadega selleks kaupluses ettenähtud kohta, kus tõmmati kardin kohe ette.

Turvatöötaja ettekande kohaselt teostati hagejale kinnipidamisel kardinaga varjatud ruumis kontroll, mille käigus tehti talle ettepanek taskutest asjad välja võtta. Samuti esitas kauplus kardinaga varjatud ruumist tõendina pildi.

Seejuures oleks klient pidanud asjaolude väljaselgitamiseks tegema koostööd turvatöötajaga sõltumata sellest, mis põhjusel iseteeninduskassas punane tuli süttis. Enne lõplikku lahendust pakkus poekett kliendile 100 euro väärtuses hüvitist, mida ta vastu ei võtnud.

Harju maakohtu ega Tallinna Ringkonnakohtu otsuse järgi klient poeketi vastu siiski õigust ei saavutanud. Harju Maakohus rahuldas kliendi nõude 7 eurot 61 senti saamata jäänud kauba eest.

Mittevaralise hüvitise väljamõistmiseks ei leidnud kaks kohtuastet piisavalt alust, kuna klient ei esitanud kohtule tõendeid mittevaralise kahju hüvitamise nõude kohta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid