Maailmapanga andmetel on 70 protsendil väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel probleem rahastuse leidmisega ning nad nimetavad seda peamiseks põhjuseks, mis takistab neil kasvada. Vastavalt erinevate analüütikute prognoosidele rahastavad 2025. aastaks 12% kõikidest laenudest alternatiivsed finantseerijad, sh ühisrahastusplatvormid.

„Kinnisvara finantseerimise maht erinevate digitaalsete platvormide kaudu kasvab 2025. aastaks 75,6 miljardi euroni, 2016. aastal oli see 2,85 miljardit. EstateGuru plaanib sellest kasvust võtta vähemalt 3-5 miljardit eurot,“ kommenteerib EstateGuru asutaja ja partner Marek Pärtel. „Meie plaan on tuua Eesti jälle finantsmaailma kaardile innovatiivse panganduse abil. Meil on kümnete aastate pikkune kogemus kinnisvarainvesteeringute juhtimises, panganduses, riskihindamises ja finantstehnoloogia ehitamises. Mis peamine, meil on ambitsioon ja tahe viia ellu missiooni, mis muudab Euroopa kinnisvaraturgu ja selle rahastamist ning inimeste võimalusi oma raha turvaliselt kasvama panna,“ täiendas Pärtel.

„EstateGuru uute laenude maht käesoleva aasta esimesel poolaastal oli 33,8 miljonit eurot. Eelmise aasta samal perioodil oli see 22,6 miljonit eurot, seega laenude mahud on kasvanud 49,2%. Investoreid liitus EstateGuru platvormiga esimesel poolaastal 7 913, mis on 135,4% rohkem võrreldes 2018. aasta esimese poolaastaga. Pea kuue tegutsemisaasta jooksul ei ole EstateGuru investorid kaotanud sentigi oma investeeringutest ning oleme kasvanud aastast aastasse kaks korda. Eelmisel aastal tekkisid portfelli esimesed probleemsed laenud, kuid meie tõsine fookus riskihindamisele ja võlamenetlusele on lahendanud ka need olukorrad. Nii et meie investorid on menetluse lõppedes tagasi saanud nii oma investeeringud kui ka enamus intresse“, kommenteeris esimese poolaasta majandustulemusi EstateGuru tegevjuht, Mihkel Stamm.

„EstateGuru on aktiivne kuuel turul: Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Hispaanias ja Portugalis. Täna on nendest turgudest reguleeritud Leedu ja Soome. Kuni Euroopa Komisjon ei ole ühisrahastusplatvormide turgu reguleerinud, taotleme ka edaspidi litsentse kohalikel turgudel, kuhu siseneme. Leedu on Euroopas üks väheseid reguleeritud turge ja EstateGuru kuulub seal ühisrahastusplatvormide ametlikku nimekirja. Praegu taotleme litsentsi ka Soomes, loodame selle saada käesoleva aasta lõpuks. Samuti oleme European Crowdfunding Networki liige“ lisas EstateGuru äriarendusjuht Mihkel Roosme.

Kõikides arenevates sektorites – eriti neis, mis sõltuvad tehnoloogiast – on selged võitjad ja kaotajad. Iga platvormi elujõulisuse ja edu määrab andmete oskuslik kasutamine nii äri ehitamisel kui riskide haldamisel. Lisaks füüsiliselt investeerimisobjektide hindamisele, on EstateGuru integreerinud erinevaid andmeplatvorme ja ehitanud mudelid, et investoritel oleks kindlus tehtud investeeringute kvaliteedi osas. Samuti muutub alternatiivse finantssektori jaoks üha olulisemaks võimekus teha koostööd klassikaliste pankadega. EstateGuru ja LHV Panga koostöö on üks esimesi näiteid sellisest koostööst Euroopas. Kõik EstateGuru investorid, kellel on konto LHV Pangas, näevad oma alternatiivsete investeeringute portfelli koos klassikaliste investeeringutega.

Investoreid on EstateGurul 106 riigist üle maailma, kokku rohkem kui 27 000. Vastavalt juulis läbi viidud uuringule, milles osales 2229 EstateGuru investorit, otsisid 34% EstateGuru investoritest ise spetsiaalselt infot alternatiivsete investeeringute kohta ning leidsid seeläbi EstateGuru platvormi. 36,5% investoritest leidsid info ühe või teise blogi kaudu ning 15,5% said isikliku soovituse sõbralt. Märkimist väärib, et Eestis on EstateGuru investoritest 28% naised, samal ajal kui näiteks Saksamaal on see protsent 9% ja maailmas kokku 12%.