Septembris ootavad Swedbanki pensionikliente olulised muudatused – pank langetab II samba pensionifondide tasusid ja muudab fondide investeerimisstrateegiat.

Viimase viie aasta jooksul on Swedbanki pensionifondide valitsemistasud järjest langenud. „Pakume jätkuvalt oma klientidele kõige soodsamate haldustasudega aktiivselt juhitud pensionifonde. Sel aastal vähendame tasusid juba teist korda. Kui eelmisel aastal olid Swedbanki II samba fondide kaalutud keskmised valitsemistasud 0,82%, siis septembrist on Swedbanki aktiivselt juhitud II samba fondide keskmine valitsemistasu 0,66% ehk tasud langevad seekord lausa viiendiku võrra,“ ütles Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimees Kristjan Tamla ning lisas, et madalamad tasud tähendavad, et pensionikoguja pensionifondi jääb rohkem raha. Swedbanki pensionifondide tänase mahu juures annab see klientidele võitu pea 3 miljonit eurot aastas.

Septembri alguses vähenevad oluliselt seni II samba pensionifondidele kehtinud investeerimispiirangud. Tamla sõnul laiendab seadusemuudatuses oluliselt pensionifondide investeerimisvõimalusi. „Septembrist muutuvad Swedbanki kõigi kohustuslike pensionifondide aktsiatesse investeerimise piirid. See võimaldab kogujatel pikemas perspektiivis teenida suuremat tulu, kuna finantsturgude ajaloolisele analüüsile tuginedes on aktsiariskiga investeeringud pakkunud üle pikema perioodi paremat tootlust võrreldes teiste investeerimisvõimalustega. Kajastamaks aktsiate osakaalu fondis, muudame septembris ka II samba fondide nimesid. Number nimes hakkab näitama maksimaalset aktsiainvesteeringute osakaalu“.

Tamla tõi välja, et lisaks soodsatele tasudele ja investeerimispiirangute muutumisele on kliendi jaoks kindlasti oluline ka fondide tootlus. „2019. aasta on seni olnud meie pensinikogujatele üks aegade edukamaid – head tulemust näitasid kõik Swedbanki kohustuslikud ning vabatahtlikud pensionifondid. Pensionisääste aitasid kasvatada peaaegu kõik aktsia- ja võlakirjaturud, kuhu Swedbanki fondid on investeerinud“.

Swedbanki II Samba fondide tasud alates 2. septembrist:

- Agressiivse strateegiaga K4 tasu langeb 0,83 protsendilt 0,67 protsendile

- Eesti suurima fondi K3 tasu langeb samuti 0,83 protsendilt 0,67 protsendile

- Tasakaalustatud strateegiaga K2 tasu langeb 0,79 protsednilt 0,67 protsendile

- Fond K1 tasu jääb endiselt 0,29 protsendile

- Elutsüklifond K90-99 tasu säilib 0,49 protsendil.