„Esmalt kasutame seadusest tulenevat võimalust ning tõstame passiivselt juhitud SEB Pensionifond Indeks 100 maksimaalse aktsiaosakaalu seniselt 75% tasemel 100% tasemele. Selle muudatuse reaalne tulemus on see, et SEB indeksfond saab lõigata täiel määral kasu maailma aktsiaturgude tootluspotentsiaalist. Loomulikult kasvab koos tootlusootusega ka fondi riskitase, kuid teisalt on SEB indeksfond kliendile jätkuvalt madalaima haldustasu ja kogukulu määraga passiivne pensionifond Eestis,“ ütles SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.

SEB käivitab ka täiesti uue, II samba aktiivselt juhitud fondi SEB Pensionifond 100, mis võimaldab aktsiaturgudele ja teistesse kõrgema tootluspotentsiaaliga varaklassidesse investeerida kogu oma portfelli. Aktiivselt juhitud SEB Pensionifondi 100 erineb passiivsest fondist SEB Pensionifond Indeks 100 eelkõige taktikaliste muudatuste ning huvitavamate varaklasside (sealhulgas kodupiirkonna atraktiivsete investeerimisvõimaluste) kaasamise võimaluste poolest.

„Lisaks neile muudatustele, langetab SEB ka SEB Optimaalse, SEB Progressiivse ja SEB Energilise Pensionifondi valitsemistasusid. See on tänavu juba teine kord kui langetame pensionifondide haldamisest tulenevaid kulusid pensionikogujate jaoks,“ lisas Võrklaev.

Ettevalmistamisel on uus III samba lahendus tööandjatele, kes soovivad kaasa aidata oma töötajate pensioniea kindlustamisele tööandjapensioni näol.

„Paljud tööandjad on meie poole pöördunud ja uurinud III samba lahendust, mis piiraks tööandjapoolse panuse kohest väljavõtmist III sambast. Kaks uut erineva riskitasemega, piiratud väljumisvõimaluse ja madalama valitsemistasuga osakuklassi võimaldavad tööandjatel osana motivatsioonipaketist pakkuda oma töötajatele palga kõrval ka pensionisoodustusi. Arenenud lääneriikides on see tavapärane praktika,“ lisas Võrklaev.