Baltika aktsiapkkumise lõpliku tulemusel selgus, et varem teatatud enam kui 90 protsendi asemel omab fond vaid 89,69 protsenti Baltika aktsiatest.

90 protsendi omandamise järel peab tegema aktsionäridele väljaostupakkumise. Et nüüd selgus, et KJK-l polegi 90 protsenti aktsiatest, ei vabasta see neid ülevõtmispakkumise tegemisest.

Eelnev ei mõjuta KJK kohustust teha ülevõtmispakkumine väärtpaberituru seaduse alusel. Ülevõtmispakkumise tegemise kohustus tekib väärtpaberituru seaduse § 166 lõike 1 kohaselt valitseva mõju omandamisest, selgitati Baltikast. Väärtpaberituru seaduse § 10 lõike 1 punkti 1 kohaselt tekib valitsev mõju muuhulgas juba aktsiate enamuse omandamisel. See tähendab 50 protsenti + 1 aktsia omandamisel, mitte näiteks 90 protsendi piirmäära ületamisel. Vastavalt ei mõjuta eelnev KJK kohustust ülevõtmispakkumine tegemise osas ega teiste aktsionäride õigusi.