Seetõttu muutis börs Baltika aktsia vaatlusmärke põhjust, milleks nüüd on ülevõtmispakkumise tegemine emitendi aktsiate suhtes või selle tegemise kavatsusest teatamine.

Börsil õigus lisada kauplemissüsteemis ja oma veebilehel kuvatavale kauplemisinformatsioonile väärtpaberi tähise juurde vaatlusmärge, juhtimaks turul osalejate tähelepanu väärtpaberi või selle emitendiga seotud olulist tähtsust omada võivale asjaolule.

KJK on omandanud Baltika üle valitseva mõju ning on vastavalt väärtpaberituruseaduse § 166 lõikele 1 kohustatud 20 päeva jooksul valitseva mõju saamisest arvates tegema ülevõtmispakkumise kõigi Baltika aktsiate suhtes.

Kui KJK saab pakkumise valmis, peab selle enne avalikustamist heaks kiitma finantsinspektsioon.

Vastavalt Eesti väärtpaberituru seadusele otsustab finantsinspektsioon pakkumise teate ja prospekti kooskõlastamise 15 kalendripäeva jooksul alates ülevõtjalt vastava avalduse saamisest.