Pankadele saadetud teavitused on osa uurimise protsessist ja need sisaldavad finantsinspektsiooni tähelepanekuid ning mõnel puhul ka esialgseid hinnanguid. Pangad saavad nüüd kontrollida, kas järelevalveasutus on faktidest õigesti aru saanud, teatas Rootsi finantsinspektsioon.

SEB peab vastuse andma hiljemalt 2. septembriks ja Swedbank 16. septembriks.

Rootsi finantsjärelevalve eesmärk on hinnata Rootsi pankade juhtimist ja rahapesu riskide kontrolli Balti harudes alates 2007. aastast. Tulemused plaanitakse avalikustada hiljemalt järgmise aasta alguses, mis on hiljem kui amet esialgu ütles. Tulemuste avaldamise edasilükkamist põhjendatas inspektsioon sellega, et läbi tuleb töötada suur kogus materjali.

Rootsi finantsinspektsioon tegi uurimise käigus koostööd järelevalveametitega Eestis, Lätis ja Leedus. See tähendab, et kõik järelevalveasutused jagavad omavahel infot.

Eesti finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Livia Vosman ütles Ärilehele, et järelevalveasutustel ei ole võimalik sisuliselt pooleliolevaid menetlusi kommenteerida. „Saame järelevalvetoimingute tulemustest rääkida hiljemalt 2020. aasta alguses või muul ajal kui resultaadid valmis, arvestades finantsinspektsiooni seaduses sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse raame," selgitas ta.

Ta märkis, et Eesti Finantsinspektsioon ja Rootsi Finansinspektionen teatasid selle aasta veebruaris, et alustasid koos järelevalvemenetlust Swedbanki suhtes. „On ka tõsi, nagu Rootsi finantsjärelevalveasutus enda pressiteates on märkinud, et samasugune koos läbiviidav järelevalvemenetlus toimub ka SEB Grupi, sh AS-i SEB Pank, suhtes," lisas Vosman.