Baseli Instituudi iga-aastane uuring Basel AML Index mõõdab riikide rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, kus Eesti on asetatud esikohale kui madalaima riskiga riik maailmas.

Uuringus on reastatud 125 maailma riiki, kus kõrgeima riskiga riigiks on hinnatud Mosambiik.

Uuring möönab, et kuigi maailmas ei ole ühtegi riiki, kus riskid täielikult puuduks, on parimate tulemustega riigid Eesti, Soome ja Uus-Meremaa, hinnates Eesti tulemuseks 2,68 puntki 10-st. Hea tulemus on tulnud 2014. aasta FATF-i hinnangust (Financial Action Task Force ehk eesti keeles rahapesuvastane organ on demokraatlike riikide valitsustevaheline organ, mis töötab välja rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse standardeid ning meetodeid ja edendab sellealast poliitikat), kus öeldakse, et Eesti järelevalveasutused on teinud head tööd.

Skoor võib aga halveneda uue hindamisringiga, kus hinnatakse rahapesuriskide ennetamise efektiivsust. "Eestit võib oodata halvem tulemus, mitte ainult uuendatud mõõtmismetoodika tõttu, vaid ka sellepärast, et Eesti on olnud kriitika all rahapesuriskide ennetamise töös.