Esialgu on Enefit Energiatootmisel kavas rajada üks õlitehas.

Aab märkis Narva-Jõesu linnavalitsusele saadetud kirjas, et tema hinnangul Õlitehase maa-ala detailplaneeringu koostamisel kõigi vajalike nõuetega arvestatud ning andis detailplaneeringule omapoolse heakskiidu.
Detailplaneeringu menetlemist jätkab nüüd Narva-Jõesuu linn. Juba varem, 8. augustil, andis oma heakskiidu detailplaneeringule keskkonnaamet.

Detailplaneeringu esitas 17. juunil rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks ja heakskiidu saamiseks Narva-Jõesuu linnavalitsus. Narva-Jõesuu linnavolikogu võttis detailplaneeringu vastu tänavu 27. veebruaril.

Eesti Energia tootmisdirektor Tarvi Thomberg kinnitas tänavu kevadel ERRile, et käib õlitehase eelprojekteerimne ning aasta lõpuks koodetakse jõuda investeerimisotsuseni. "Oleme näinud ette, et uus tehas peaks olema töökindlam, ta peaks olema efektiivsem, keskkonnasäästlikum. Lisaks loodame ka, et odavam," ütles Thomberg.

Kas juba projekteeritava tehase kõrvale tuleb Auverre veel õlitehaseid, sõltub turust, märkis Thomberg. Järeltöötlemisüksuse kohta on Eesti Energia öelnud, et väävliühenditerikas põlevkiviõli vajaks vesiniktöötlust, kuid sellise eelrafineerimistehase rajamine eeldaks kõikide õlitootjate ja riigi koostööd.

Õlitehase maa-ala detailplaneeringu algatas Vaivara vald juba 2010. aasta 21. oktoobril, ka siis taotles Eesti Energia nelja õlitehase ja järeltöötluse rajamist. Detailplaneeringu ala asub Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Auvere külas 424 hektari suurusel maa-alal Eesti Energia Eesti Elektrijaama ja olemasolevate õlitehaste vahetus läheduses.

Loe lähemalt ERRist.