Sesteri sõnul tuleb renditööjõu puhul ühelt poolt vältida topelt maksustamist ning teiselt poolt võimalike konkurentsieeliseid maksude mittemaksmisel.

„Samas ei ole ma näinud ühtegi arvamust, et renditööjõudu puudutavate probleemidega ei peaks tegelema. Eesti riigi ja ettevõtluskeskkonna ühine mure on, et täna kehtivad regulatsioonid ei taga ausat konkurentsi. Selleks, et kõik mängiksid ühtsete reeglite järgi, tuleb tagada, et me suudaksime märgata ja reageerida nendele juhtumitele, kus renditööjõu abil üritatakse kokku lepitud reeglitest ja maksude tasumisest kõrvale hiilida,“ ütles Sester.

Vabariigi valitsus kui Riigikogu ootavad Sesteri sõnul tööandjatelt seoses plaanitavate renditööjõudu puudutavate maksumuudatustega lisaks kriitikale ka sisulisi ettepanekuid.

Euroopa Liidus kehtib tööjõu vaba liikumine ning seda ei plaani keegi piirata. Minu küsimus tööandjatele on: milline on nendepoolne ettepanek, mis tagaks selle, et renditööjõudu kasutavad tööandjad täidaksid täna kehtivat keskmise palga tasumise ja muid tööjõuga seotud maksunõudeid,“ lausus Sester.

Renditöö on tänapäevane töösuhte vorm, mida kasutatakse üle maailma järjest enam. Renditööjõu kasutamine hajutab ettevõtte majandusriske ning hõlbustab tööjõuga tegelemist ning selle suurimaks eripäraks on kolmepoolne töösuhe, kus rendiagentuur sõlmib töölepingu töötajaga, kes asub ajutiselt tööle teise ettevõttesse.