Eelmise aasta SKPd suurendasid muudatused 1,4%.

Statistikaameti teatel oli revisjoni peamine eesmärk juurutada kogurahvatulu (KRT) kontrolltsükli käigus Eestile antud soovitused.

Revideerimise käigus vaadati üle ka kõik eelnevad arvestused, täiendati uute andmetega ning mõnel juhul täiustati arvestusmetoodikaid. Selle tulemusel on SKP korrektsioonid erinevates aastates erineva suurusega, ulatudes +0,1% 2016. aastal kuni +2,8%-ni 1995. aastal.

2015. aastal, mis on arvestuste uus baasaasta, olid SKP taseme olulisemad mõjutajad:

  • KRT kontrolltsükli tõttu tehtud muudatused suurendasid SKP-d 0,3%.
  • Tavapärane andmete ülevaatamine ja uute andmeallikate lisandumine lisas 0,6%.
  • Metoodikauuenduste tõttu vähenes SKP 0,3%.

Rahvamajanduse arvepidamise aegreas uuendati ka aastate kvartalitesse jaotamise metoodikat. Samuti viidi aheldamise metoodikas referentsaasta 2010. aastalt üle 2015. aastale.