Viik pole oma kinnistule saanud midagi ehitada juba kauem kui 10 aastat, sest Tallinna linnavalitsus seda tal teha ei luba. Kuna linnavalitsusega aastate jooksul kokkuleppele pole jõutud, siis otsustaski ta protesti märgiks oma kinnistule kartulipõllu rajada. Järgmisel aastal aga tulevat sinna energiavõsa. Võib-olla istutab ta sinna üldsegi bambuseid.

Vaidlus sai alguse, kui linnavalitsus rajas Harju tänava äärde haljasala ning ostsis maaomanike käest maa välja, makstes toona ettevõtjatele iga ruutmeetri eest ligi 4400 eurot. Haljasala rajamisel polnud kokkuleppesse arvestatud Harju 30 kinnistut, mis ühendab Niguliste kiriku tagust ala Harju tänavaga Nõelasilma värava ja Trepi tänava, mis osaliselt rajati Viigi maale.

Viik ütles Delfile, et Tallinna linnavalitsus ignoreerib meest endiselt ja ei ole avatud kompromissi leidma.

Viik pole saanud luba ehitada oma maatükile ühtegi hoonet, kuigi tegemist on poolenisti äri- ja elamumaaga. Ta maksab kohusetundlikult maamaksu (14 aasta vältel on seda kokku teinud 60 000 euro eest), kuid pole saanud midagi oma maale ehitada.

Ta on olnud valmis ka maale oma maad maha müüma, kuid linna sõnul küsib Viik selle eest liiga palju.

Linn ignoreerib kohtuotsust

Tallinna linnavalitsus pole juba seitse aastat täitnud kohtuotsust, mis käsib tal lammutada vanalinnas Niguliste kiriku juures asuvad ehitised ja nende osad. Need rajas linn ise, seejuures omavoliliselt ja võõrale maale. Lammutamine seisis mitu aastat, sest maaomanik Heino Viik pidas linnaga ­kompromisskõnelusi.

Nende nurjumisel pöördus ta lõpuks kohtutäitur Risto Sepa poole, kes peab linnavalitsuse korrale kutsuma. Linnavalitsus teatas seepeale, et tahab osa maast Viigilt jõuga ära võtta ehk kehtestada sundvalduse.

Eelmainitud kohtuotsuses käib jutt eeskätt Nõelasilma väravast ja müürist Trepi tänaval, mis ühendab Niguliste kiriku tagust Harju tänavaga.