Küsitavate kauplemisvõtetega müügimehed helistasid pensionärile aprilli alguses ja soovisid tulla tema koju tasuta vaipa puhastama. Poolteist nädalat hiljem olid müügimehed kohal, kuid lubatud tasuta koristuse asemel hakati inimesele aktiivselt rääkima kaasavõetud aurupuhasti suurepärastest omadustest.

Pensionäri sõnul olid müügimehed väga jutukad ja rääkisid läbisegi, kohati ei saanud ta nende kõnest üldse aru. Talle jäi mulje, et masin maksab umbes 40 eurot. Kordagi ei teinud müügimehed kliendile selgeks, et 40,99 on vaid igakuise järelmakse suurus. Toote tegelik hind oli 1280 eurot.

Samuti ütlesid müügimehed pensionärile, et toodet tagastada ei ole võimalik. Hirmkalli aurupuhastajaga kimpu jäänud pensionär võttis müügimeestega ühendust ja sõnas, et tema sissetulekust ei piisa igakuiste maksete tasumiseks ja soovis kauba tagastada. Kaupleja aga enda toodet tagasi võtta ei soovinud, kuna seaduses kirjas olev 14 päeva oli juba möödunud.

Milliseid ebaausaid võtteid kasutati?

Seaduse järgi on kliendil võimalik väljaspool müüja äriruume soetatud kaup tagastada kahe nädala jooksul. See kehtib aga ainult siis, kui ostjale on arusaadavalt selgitatud ostust taganemise põhimõtteid. Praegusel juhul müügimehed valetasid pensionärile, et kaupa tagastada ei ole võimalik. Seega pikeneb periood, mil kaupa on võimalik tagastada ühele aastale.

Kuigi müügimehed teadsid, et tegemist on invaliidsuspenioni saava inimesega, märgiti järelmaksulepingule tema sissetulekuks 1000 eurot kuus. Pahatahtlikud müügimehed ei hoolinud sellest, et kliendil ei olnud tegelikult võimalik sellist igakuist kohustust endale võtta.

Lepinguga tutvumise kinnitus oli paberile trükitud eriti väikses kirjas, mis tegi sellega tutvumise kliendile võimatuks. Seega pensionär ei saanud isegi aru, millele ta tegelikult alla kirjutas.

Samuti ei pidanud tarbijavaidluste komisjon õigeks viisi, kuidas müügimehed pensionäri korterisse sisenesid. Inimene ei olnud valmis aurupuhastajat soetama, tema ootas hoopis tasuta vaibapuhastust. Agressiivsed müügimehed ei jätnud talle mõtlemisaega ja valetasid mitmete tähtsate tingimuste osas.

Komisjon aitas pensionäri hädast välja ning kohustas ebaausate müügivõtetega seadme maha müünud firma kauba tagasi võtma. Samuti peab ettevõte talle tagastama seni tasutud osamaksed.