„Oleme suutnud jätkata 2018. aasta trendi ning hoidnud ettevõtet tugevas kasumis,“ ütles Operaili juhatuse esimees Raul Toomsalu.

Ettevõtte 2019. aasta esimese poolaasta puhaskasumiks kujunes 5,2 miljonit eurot ehk eelmise aasta tulemust ületati koguni seitsme protsendiga. Üle mitme aasta maksis Operail omanikule ehk riigile välja ka dividende – täitsime riigikassat 1,5 miljoni euroga, millelt tasusime tulumaksu 375 tuhat eurot.

Eelmise aasta esimese kuue kuuga võrreldes kasvatas Operail äritulusid 2% ehk 37,7 miljonit eurot, müügituludest tegid suurima kasvu vagunitega seotud tulud. Kontsernil oli poolaasta lõpuks rendile antud enam kui 2100 vagunit ning nende renditulud kasvasid 58%, ulatudes enam kui kuue miljoni euroni.

Ettevõtte kulumieelseks ärikasumiks (EBITDA) kujunes 8,9 miljonit eurot, mida on 14% võrra rohkem eelmise aastaga võrreldes.

Minimaalse 1% languse tegi aasta esimesel kuuel kuul kaubaveo maht, kuid Toomsalu selles midagi traagilist ei näe. „Me vedasime kuue kuuga pea seitse miljonit tonni kaupu ehk rohkem kui miljon tonni kuus, mis on väga hea näitaja," rääkis Toomsalu. "Võrreldes eelmise aastaga on kaubaveos näiteks kasvutrendi näidanud väetised, keemiakaubad ja vedelad mineraalsed kütused ning mõningast langustrendi põlevkivi ja tahked mineraalsed kütused.“

Operail on Eesti riigile kuuluv raudtee-ettevõte, mille põhilisteks ärisuundadeks on kaubavedu, vedurite ja vagunite remont ja ehitus ning veeremi rent. Ettevõte annab tööd pea 700 inimesele.