Aasa seisukoht on pärit juulikuus toimunud kohtumiselt nelja Harjumaa valla (Kiili, Rae, Saku, Saue) esindajatega, kus majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tutvustas praegu Paldiski suunal raudteel liikuvaid kaubamahte ja selle madalaid prognoose tulevikuks.

MKM-i ja valdade ühine seisukoht kohtumisel oli, et kui võrrelda tänaseid ja perspektiivseid Paldiski suunal liikuvaid kaubamahte ja ringraudtee ligikaudset maksumust, on ringraudtee rajamine vaid kaubaveoks ebamõistlik. Ringraudtee rajamiseks kuluks hinnanguliselt üle saja miljoni euro.

Kohtumisel lepiti ka kokku, et kuivõrd Rail Balticu rajamine on nagunii kavas, tuleks seda maksimaalselt ära kasutada ning mitte rajada kahte paralleelset raudteed. Samas nõustusid vallad siiski oma üldplaneeringutes arvestama perspektiivse ringraudtee koridoriga ning Männiku-Saue raudteeühendusega.