Uus Euroopa Komisjoni koosseis hakkab kuju looma, ütleb Politico. Selle juht Ursula von de Leyen märkis täna, et on saanud kõigil EL-i liikmesriikidelt volinikukandidaatide nimed ning tutvustab oma kabinetti järgmisel teisipäeval.

Kuigi Komisjoni uus juht ei ole seni avaldanud oma eelistusi erinevatele volinikukohtadele, saab siiski nii valitsuste, kandidaatide endi kui ka lahkuvate volinike sõnavõttude põhjal teha järeldusi, mis kohale keegi võib saada ja millised volinikud selles ametis enam ei jätka.

Eesti eurovoliniku kandidaadi Kadri Simsoni (Keskerakond) osas ütleb Politico, et ta on peamine kandidaat energiavoliniku kohale. Simsoni juures on ka välja toodud, et ta oli 2016. aastast kuni 2019. aasta alguseni ametis majandus- ja taristuministrina.

Euroopa Komisjoni uus koosseis asub ametisse 1. novembrist. Enne seda võib Komisjoni koosseisus veel muudatusi aset leida, kuna ka Euroopa Parlament peab volinikukandidaadid heaks kiitma. Samas on alati mõni volinikukandidaat pidanud parlamendi kuulamiste tõttu ka ukse taha jääma.

Näiteks oli Sloveenia algne kandidaat Junckeri juhitud Komisjoni Alenka Bratušek, kuid hiljem olid nad sunnitud nimetama Violeta Bulci, kellest sai transpordivolinik.