ERIAL tugineb tehnoloogilisele efektiivsusele, mis võimaldab kiiresti ja tõhusalt luua uusi finantstooteid ning uuendada olemasolevaid finantsteenuseid ja -pakkumisi. Kõiki finantsteenuseid saab mugavalt kasutada nii ettevõtte esindustes kui ka internetis veebisaidil erial.ee asuvas elektroonilises iseteeninduskeskkonnas, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID-ga. Keskendudes infotehnoloogia (IT) valdkonna tehnoloogilisele efektiivsusele, on ERIAL kõigi olemasolevate krediidi- ja hoiuettevõtete seas välja töötanud kõige mugavama, moodsama ja usaldusväärsema elektroonilise iseteeninduskeskkonna Eestis. Kõiki teenuseid ja finantstooteid saab kasutada kaugjuhtimisega. Kasutades tänapäevaseid klienditeenindus- ja riskijuhtimissüsteeme, seab ERIAL Eesti krediidi- ja hoiuettevõtete seas uued kvaliteedistandardid, võimaldades klientidel kontrollida oma tulusid ja kulusid reaalajas ning kodust lahkumata.

ERIAL tegeleb pidevalt uute finantstoodete väljatöötamise ja olemasolevate finantslahenduste täiustamisega, et parandada finantsteenuste kvaliteeti. Üks uuendustest on hoiuste finantsmudel, mis on suunatud nii seenioritele kui ka eraldi väljatöötatud sihtrühmadele. Selle põhjal on iga ERIALi loodud hoiuse mudel suunatud konkreetsele sihtrühmale, mis võimaldab tõsta majanduslikku tõhusust ja parandada pakutavate finantsteenuste kvaliteeti. Tänu sellele saab iga klient oma sissetulekuid parandada ja pidevalt jälgida, muutes lahenduse rahaliselt veelgi tõhusamaks.

ERIAL pakub pensionihoiust parima intressiga Eestis

Tähtajaline pensionihoius – aastane intressimäär 12%
Klientidele, kes on 60-aastased ja vanemad

Tähtajaline pensionihoius avatakse perioodiks, mille kestus on minimaalselt 36 kuud ja maksimaalselt 72 kuud. Hoiusega on võimalikud rahalised tehingud ning hoiuse põhisumma osaline täiendamine igal ajal ja mistahes summaga. Intressid arvestatakse ümber ja kantakse üle iga kord, kui hoiust täiendatakse sissetulevate maksetega. Lepingu kehtivuse ajal ei saa hoiuse põhiosa osakaupa välja võtta. Olenevalt selle hoiuseliigi intresside väljamaksmise tingimustest sobib see neile, kes soovivad saada regulaarset lisatulu.

ERIALi teised hoiused

Progressiivne tähtajaline hoius – aastane intressimäär 12%
Klientidele, kes on 18-aastased ja vanemad

Progressiivne tähtajaline hoius avatakse perioodiks, mille kestus on minimaalselt 60 kuud ja maksimaalselt 120 kuud. Selle hoiusega on võimalikud rahalised tehingud ning hoiuse põhisumma osaline täiendamine igal ajal ja mistahes summaga. Intressid arvestatakse ümber ja kantakse üle iga kord, kui hoiust täiendatakse sissetulevate maksetega. Lepingu kehtivuse ajal ei saa hoiuse põhiosa osakaupa välja võtta. Olenevalt selle hoiuseliigi intresside väljamaksmise tingimustest sobib see neile, kes soovivad saada regulaarset lisatulu.

Pikaajaline hoius – aastane intressimäär 12%
Klientidele, kes on 18-aastased ja vanemad

Pikaajaline hoius avatakse perioodiks, mille kestus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 120 kuud. Selle hoiuseliigi korral ei ole võimalikud rahalised tehingud ega hoiusesumma põhiosa ja selle intresside osaline täiendamine ja osaline väljavõtmine lepingu kehtimise ajal. Hoius sobib neile, kes soovivad koguda suure rahasumma. Üldjuhul on sellisel hoiuseliigil kõrge aastaintress. Hoiuse täieliku protsendimäära kättesaamiseks peab raha jääma hoiu-laenuühistu käsutusse lepingu kehtimise ajaks, sest sellise hoiuseliigi intresside arvestamine toimub lepingu kehtivusaja lõpus.

Kogumishoius – aastane intressimäär 11%
Klientidele, kes on 18-aastased ja vanemad

Kogumishoius avatakse perioodiks, mille kestus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 180 kuud. Hoiuse tingimustega on ette nähtud rahalised tehingud ning hoiuse täiendamine lepingu kehtimise perioodil. See sobib neile, kes soovivad koguda suure rahasumma, milleks tuleb hoiust regulaarselt täiendada. Seejuures ei ole võimalikud rahalised tehingud ega hoiusesumma põhiosa ja selle intresside osaline täiendamine ja osaline väljavõtmine lepingu kehtimise ajal. Hoiuse kogu intressimäära kättesaamiseks peab raha jääma hoiu-laenuühistu valdusesse lepingu kehtivusaja jooksul, sest sellist liiki hoiuse protsendimäärad arvestatakse iga kord ümber ja kantakse üle, kui hoiusesummat täiendatakse regulaarselt.

Tähtajaline hoius – aastane intressimäär 10%
Klientidele, kes on 18-aastased ja vanemad

Tähtajaline hoius avatakse perioodiks, mille kestus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 72 kuud. Lepingu kehtivuse ajal ei saa teha rahalisi tehinguid ning hoiusesumma põhiosa ei saa osaliselt täiendada ega osaliselt vähendada. Sõltuvalt selle hoiuseliigi intresside väljamaksmise tingimustest sobib see neile, kes soovivad saada regulaarset lisatulu.

Arveldushoius – aastane intressimäär 9%
Klientidele, kes on 18-aastased ja vanemad

Arveldushoius avatakse perioodiks, mille kestus on minimaalselt 12 kuud ja maksimaalselt 240 kuud. See hoius on universaalne, võimaldab kliendil hallata oma sääste ning teha tehinguid sissetulevate ja väljaminevate maksetega. Arveldushoiuse summat võib täiendada ja vähendada igal ajal ja mistahes summaga. Intressid arvestatakse ümber ja kantakse üle iga kord, kui hoiust täiendatakse sissetulevate maksetega või vähendatakse väljaminevate maksetega. Intresside või hoiusesumma osaline või põhisumma väljavõtmine saab toimuda igal ajal ja mistahes summas. Hoius sobib neile, kes soovivad saada regulaarset lisatulu.

Kuidas hoiu-laenuühistu töötab?

Hoiu-laenuühistu ERIAL – see on finantskooperatiiv, mis kuulub selle liikmetele. Kooperatiivi tegevus on suunatud vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamisele: ühtedelt osalejatelt võetakse vastu hoiused, mida seejärel kasutatakse teistele osalejatele laenude andmiseks. Kooperatiivi teenuseid on õigus kasutada üksnes selle liikmetel.

Missioon

Meie missioon määratleb hoiu-laenuühistu ERIAL tegevuse mõtte ja sisu, rõhutades selle olulist rolli Eesti majanduses. Meie kliendid, nende vajadused, unistused ja eesmärgid – see ongi vundament, millele ERIAL kui organisatsioon oma töö üles ehitab. Seadsime endale ambitsioonika eesmärgi – saada üheks Eesti parimaks finantsettevõtteks.

Eelised

  • Kõrge intressimääraga usaldusväärsed hoiused. Hoiused ERIALis – see on finantslahendus, mille puhul saab tarbija ise valida endale sobiva hoiuse, lähtudes iga hoiuse puhul oma rahalistest eelistustest ja tingimustest.
  • Hoiuste kõige kõrgem intressimäär Eestis. See sai võimalikuks tänu ERIALi finantseerimis- ja investeerimisstrateegiale, riskide kaalutud analüüsi- ja hindamissüsteemile.
  • Edukas finantsjuhtimise kogemus. ERIAL teeb usaldusväärseid investeeringuid, investeerides raha aktivatesse, mis tagavad rahaliste vahendite kõrge säilimise taseme ja suure tulususe.
  • Usaldusväärsus. ERIALis hoiustatud rahaliste vahendite säilimise kõrge taseme tagavad tõhusad finantseerimissüsteemi põhimõtted, mida rakendatakse väljastatud laenude tagasisaamiseks.
  • Klientide kvaliteetne teenindamine. Anname oma klientidele homse päeva suhtes kindlustunde ning tagame usaldusväärsuse. Teeme nende elu paremaks, aidates neil oma plaanid ja unistused ellu viia.
  • ERIAL – uut tüüpi hoiu-laenuühistu. Vastupidiselt kõigile krediidi- ja hoiuühistute tuntud tööpõhimõtetele püüab ERIAL jälgida infotehnoloogiavaldkonna suundumusi. ERIALi teenuseid saab kasutada nii esindustes kui ka internetis mugava elektroonilise iseteeninduskeskkonna kaudu. Kõik ERIALi teenused ja finantstooted on kättesaadavad veebilehel erial.ee, nii et te ei pea kodust lahkuma, kui kasutate ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

ERIALi investeerimise põhisuunad

Millesse investeerib hoiu-laenuühistu ERIAL?

ERIAL teeb usaldusväärseid investeeringuid, paigutades raha aktivatesse, mis tagavad vahendite säilimise ja suure tootluse.

Investeeringud elamutesse ja ärikinnisvarasse
• Ost
• Müük
• Ehitus

Krediidi andmine
• Väikelaen
• Laenud auto tagatisel
• Laenud kinnisvara tagatisel
• Transpordivahendite liising
• Eluasemelaen
• Faktooring

Hoiu-laenuühistu ERIAL välja antud laenude tagastamise tagamiseks kasutatavad põhimõtted

• Kinnisvara hüpoteek (hoonestatud kinnisvara, korteriomand, ehitusõigus)
• Tähtajaline hoius tagatisena
• Kommertspant laenusaaja põhivarale või muule vallasvarale
• Sõiduki registerpant
• Era- või juriidilise isiku käendus
• Muud aktsepteeritavad tagatised

Kuidas saada kliendiks ja astuda ühingu liikmeks?
Hoiu-laenuühistu ERIAL liikmeks saamiseks tuleb teha kolm lihtsat sammu.

Samm 1. Läbida registreerimine ja allkirjastada liitumisdokumendid.
Seda saab teha veebilehel erial.ee või meie esindustes, tulles isiklikult kohale. Kaasas peab olema pass või ID-kaart.

Esinduste aadressid:

• Suur-Ameerika 12, Tallinn 10122 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt);
• Tornimäe 5, Tallinn 10145 (1. korrus / eraldi sissepääs tänavalt).

Taotluse käsitlemine toimub online-režiimis. Süsteem töötleb informatsiooni ja teeb kindlaks, kas taotleja võib saada hoiu-laenuühistu liikmeks.

Samm 2. Sisseastumismaksu tasumine.
Maks tasutakse üks kord. Füüsilistele ja juriidilistele isikutele on sisseastumismaks 9 eurot.

Samm 3. Sisseastumise osamaksu tasumine.
Selle minimaalne suurus on füüsilistele ja juriidilistele isikutele 30 eurot.

Kes võivad saada hoiu-laenuühistu kliendiks ja astuda selle liikmeks?

• Füüsilised isikud, kes on täisealised, elavad alaliselt Eestis või omavad Eesti territooriumil kinnisvara.
• Eestis registreeritud juriidilised isikud.

Miks ühineda?

Säilitamine ja suurendamine. Otseselt investeerimata raha odavneb inflatsiooni tõttu iga aastaga. See tähendab, et ühe ja sama summa eest saate mõne aja pärast osta vähem kaupu ja teenuseid kui praegu. Sel juhul öeldakse, et möödunud aja jooksul on raha ostujõud vähenenud, raha on odavnenud – kaotanud osa oma tegelikust maksumusest. Hoiu-laenuühistu ERIAL on valmis pakkuma oma klientidele paindlikke ja Eesti turul kõige atraktiivsemaid hoiuste intressimäärasid, mis kompenseerivad inflatsiooni, annavad suurepärase lisasissetuleku ja reaalse rahateenimise võimaluse.

Finantseerimine. Ärgem unustagem ka seda, et hoiu-laenuühistu ERIAL klientidel ja liikmetel on soodustingimustel finantseeringu saamise võimalus.

Meie väärtused

Olla rohkem kui ainult finantsettevõte. Oleme otsuste tegemisel sõltumatud ja tegutseme lähtuvalt pikaajalistest huvidest ERIALi, ühiskonna ja riigi arendamisel.

Vastutus ja tulemus. Tänu ERIALi tööpingutustele võite endale rohkem lubada. ERIAL võttis endale vastutuse konkreetsete tulemuste saavutamise eest kindlaksmääratud tähtajaks ja optimaalsete kuludega. Saame ERIALis aru, milline peab olema meie tegevuse tulemus ja kelle jaoks töötame. Me ei suhtu oma tegevusse ükskõikselt, töötame täieliku pühendumusega ühise tulemuse nimel. Me ei hakka selgitama, miks me ei suuda mingit ülesannet lahendada, vaid otsime selle lahendamiseks võimalusi.

Austus ja koostöö. ERIALi töötajad on ühe meeskonna liikmed. Mistahes kõrguste vallutamine on võimalik, kui on olemas mõttekaaslaste meeskond, keda ühendavad ühised väärtused. Seepärast ongi meie organisatsiooni peamiseks väärtuseks töötajad, kes on oma ala tõelised asjatundjad.

Professionaalsus. ERIALi töötajad – see on spetsialistide meeskond, kes tunneb hästi oma tegevusvaldkonda, omab teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud seatud ülesannete lahendamiseks. Nad täiustavad pidevalt oma teadmisi ja oskusi, on valmis muudatusteks ja uuenduste juurutamiseks.

Ausus. ERIAL ei moonuta mitte kunagi teavet ja kasutab ainult usaldusväärseid teabeallikaid. Välistame oma tegevuses huvide konflikti, oleme oma professionaalse tegevusega seotud otsuste langetamisel alati objektiivsed ja sõltumatud.

Tähelepanu! See on finantsteenuse reklaam. Tutvuge enne otsuse vastuvõtmist tingimustega saidil www.erial.ee ja konsulteerige vajadusel meie spetsialistidega telefoni teel (+372) 668 4210.

Hoiu-laenuühistu ERIAL esindused

Suur-Ameerika 12 (1. korrus), Tallinn 10119
E–R 10.00–18.00
(+372) 615 0072
klienditugi@erial.ee

Tornimäe tn 5 (1. korrus), Tallinn 10145
E–R 10.00–18.00
(+372) 668 4210
klienditugi@erial.ee