"Pakkusime välja, kooskõlastatult sektoriga, et kaotame niinimetatud 6,4 protsendi põranda piiri ehk jätame eelnõust tarnijate kohustuse lisada kütustesse kuuekuulise perioodi jooksul füüsiliselt keskmiselt vähemalt 6,4 protsendi ulatuses biokütust," rääkis majandusminister Taavi Aas ERR-ile. "Uue ettepanekuga otsustab tarnija ise, kas täidab kohustuse osaliselt või täielikult füüsilise biokütuse abil või kasutab kohustuse täitmiseks tarnijate vahelisi kokkuleppeid."

See annab kütuse müüjatele piisava paindlikkuse, et pakkuda turul ka biokomponendita kütust, lisas Aas.

Põhimõtteliselt oleks tegemist samasuguse lahendusega nagu on praegu Alexela poolt juba kasutusel.

Eesti ei loobu seega ministri sõnul Euroopa biokütuse kohustuse täitmisest ehk keskkonnasõbralikemate kütuste kasutusele võtmisest.

"Need, kes kindlasti biokomponendita kütust soovivad, saavad selle kokkuleppel oma kütusetarnijaga. Nii näiteks on ka täna rannaäärsed paatidele mõeldud tanklad osaliselt sellised, milles müüdud kütuses biokomponenti ei ole," lisas Aas.

Majandusministeerium tutvustab esmalt eelnõu muudatusi ministeeriumitele ja saadab seejärel eelnõu edasi justiitsministeeriumisse. "Loodetavasti jõuame eelnõuga valitsusse oktoobris," ütles Aas.

Loe lähemalt ERRist.