Esimese sellekohase taotluse esitas EuroPark maanteeametile mais ja kokku on hetkel saadud kätte andmeid 6000 sõiduki omaniku kohta.

EuroParki juristi Kädi Sacik-Korni sõnul võttis neil maanteeametile esimese taotluse edastamine pisut aega, kuid maikuus pandi see teele ning kokku on tänaseks nendeni jõudnud andmed 6000 sõiduki omaniku kohta.

Kuigi andmeid on saadud 6000 sõiduki kohta ei tähenda see ka otseselt 6000 trahvi, vaid osadele sõidukitele on väljastatud ka mitmeid trahve.

Maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialisi Kaisa Piirsoo sõnul on maanteeamet lisaks EuroParkile väljastanud veel ühele eraparklale parkimistingimusi rikkunud sõidukite omanike andmed.