„Julgen kinnitada, et meie tehasest tulevad kivid on kvaliteetsed ning mitmekordselt kontrollitud: isegi rohkem kui ametlikud juhised ette näevad,“ sõnas Rae Kivitehase juhatuse liige Marko Koidu.

Ka ütles ta, et kuigi antud betoonmüürikivide puhul näitasid TTJA testid, et partii ei vasta ettevõtte enda poolt lubatud survetugevusele, siis nende enda labori katsed näitasid vastupidist. „Kui meie olime deklareerinud müügikeelu saanud kivide survetugevuseks 18 megapaskalit (MPa), siis TTJA testid said selleks numbriks 15,“ tõi Koidu välja. Ta lisas, et neil oleks hea meel, kui TTJA viiks neid kurssi ka enda meetoditega.

Ühtlasi selgitas Rae Kivitehase juht, et tegemist ei ole nõrga või ebakvaliteetse kiviga, mis muudaks ehitise ohtlikuks ja elamiskõlbmatuks – survetugevus on ainult üks kivi kvaliteedi paljudest näitajatest. „Et kõnealuse kiviploki survetugevust paremini mõista, võib võrdluseks tuua Fibo plokid, mille survetugevus on tavaliselt 3 – 5 MPa-d,“ kirjeldas ta. Koidu kinnitusel tehakse tagasikutsutud kividele tehakse veel täiendavad laborikatsed, et vajadusel partii survetugevus ümber deklareerida 18 MPa-lt 14-le.

„2. septembril tegi järelevaataja Tallinna Tehnikaülikooli kõige kaasaegsema laboriseadmega paralleelkatse, mille tulemas ületas 26,4% hetkel deklareeritavast survetugevuse väärtusest (14MPa). Kui kivid deklareeritakse madalama survetugevuse väärtusega, ei kasutata neid ehitusel kandvates seintes, vaid teistsugustes konstruktsioonides. Tegemist ei ole kuidagi ebakvaliteetse või eluohtliku kiviga,“ rääkis kivitehase juht.

Tema sõnul on ettevõte tänaseks tuvastanud, et müügikeelu saanud betoonmüürikive üheski ehitises kasutatud pole ning 98% partiist on õnnestunud juba tagasi kutsuda. „Saan lubada, et antud kivid jõuavad 100%liselt tagasi meile,“ lisas Koidu.

Kivitehase juhi sõnul investeeris ettevõte 2019. aastal üle veerand miljoni euro, et osta nii uusi masinaid kui täiendasime automaatikat. „Palju on panustatud ka toomisprotsesside efektiivsemaks muutmisse ning eelkõige kvaliteedikontrolli. Meil on oma labor ning tooteid katsetatakse igal tootmispäeval, mis on tihedamini kui standard tegelikult ette näeb,“ rääkis Koidu. Ka märkis ta, et ettevõte suhtub oma toodete kvaliteeti täie tõsidusega.

Rae Kivitehas on 2006. aastal asutatud üks suurimaid kohalikke betoontoodete ettevõtteid ning ainus tootja Eestis, kellele kuulub ka oma liivakarjäär Sõreste karjääri näol. Ettevõtte tehased asuvad Tallinnas Suur-Sõjamäel ja Põlvamaal Sõreste külas. Rae Kivitehase käive oli 2018. aastal 3,6 miljonit eurot.