Aivar Sõerd uuris majandus- ja taristuministrilt, kas järgmise aasta riigieelarvesse on planeeritud kolm miljonit eurot maantee järgmiste lõikude ehituse projekteerimiseks. Ta viitas, et 2022. aastal valmib neljarealine maanteelõik Mäoni ja sealt edasi ehitamiseks on vaja alustada projekteerimisega kohe.

Aasa sõnul on Tallinna-Tartu maanteel projekteerimisel või ettevalmistamisel Mäeküla ümbersõit ja Põltsamaa ümbersõit ning praeguste plaanide kohaselt jätkub neljarealiste teelõikude ehitus aastatel 2023–2024. Aas viitas seejuures ka sellele, et rahandusminister Martin Helme (EKRE) on teinud ettepaneku rajada need teelõigud avaliku ja erasektori koostöös, mida tasub kaaluda.

Ministri sõnul oleks taristuobjektide ehitamiseks mõistlik laenu võtta, kuid kehtivad eelarvereeglid ei lubaks laenu kasutada. Ta lisas, et projekteerimine tuleks tõenäoliselt mõlemal juhul teha riigil ja kindlasti on riigi ülesanne ehituseks maade ostmine. Aasa sõnul on kolm miljonit eurot selleks otstarbeks olemas.

„Nüüd eelarve koostamise protsess käib ja kinnitan teile, et omalt poolt teen küll kõik selleks, et see raha riigieelarvesse saaks, et me saaks minna edasi neljarealiste teede projekteerimisega ja sealt tulenevalt ka siis maade ostuga,“ ütles majandus- ja taristuminister. Aasa sõnul täpsustuvad need kavad lähinädalatel.