Kaks päeva tagasi rõõmustasid riigiga Aidu tuulepargi üle pikalt vaielnud Sõnajalad Eesti kohtusüsteemi õigluse üle, kui riigikohus ei võtnud menetlusse justiitsministeeriumi kaebust ja tunnistas sellega Aidu Tuulepark OÜ ehitusload kehtivaks.

Kuna selle vaidlustuse tõttu on Ida-Virumaale Lüganuse valda rajatava 30 tuulikust koosneva tuulepargi ehitus 2017. aasta kevadest seisnud, lubasid Sõnajalad esimese asjana hakata kokku lööma kahjunõuet riigile, mis nende endi hinnangul võib jääda 60–90 miljoni euro vahele. Teadupärast läheb kogu pargi rajamine maksma 160–165 miljonit eurot.

Ühtlasi ütles Andres Sõnajalg, et riigikohtu lahend lõpetab ka TTJA kevadise ettekirjutuse, millega peatati kahe kevadel jätkunud tuuliku ehitus – kuna amet ise sidus ettekirjutuse selle kohtulahendi tulemusega –, mistõttu saavad nad edasi minna mitte ainult 28 tuuliku, vaid kõigi 30 tuuliku ehitusega. Selle peale aga otsustas TTJA vastata omapärase vastukäiguga.

TTJA otsustas ettekirjutuse kohtuotsusest lahti siduda

Amet saatis samal päeval, 10. septembril Sõnajalgade ettevõttele Eleon Green OÜ – kes jätkas kevadel kahe tuuliku ehitus pargis neile väljastatud ehitusloa alusel – ettekirjutuse muudatuse ehitustegevuse peatamiseks.

Kuigi amet tõdeb 12-leheküljelise dokumendi alguses, et on tõepoolest sidunud sellekevadise ettekirjutuse Aidu Tuulepark OÜ kohtulahendiga, ütleb TTJA, et on nüüd jõudnud järeldusele, et seda ettekirjutust on nüüd vaja muuta nii, et nende kahe tuulikuga seotud menetlus ei oleks enam selle riigikohtu otsusega seotud.

„Ettekirjutus on tehtud esialgse ohuhinnangu alusel, kus menetluse lõpptulemus ei olnud teada,” põhjendab amet, lisades, et TTJA-le on selge, et niivõrd koormav kohustus Eleon Green OÜ suhtes ei saa olla tähtajatu ja seetõttu siduski selle Aidu Tuulepark OÜ riigikohtu lahendiga.

Küll aga ütleb amet seejärel, et TTJA-l on täna on piisavalt informatsiooni, et kinnitada kahe vaidlusealuse tuuliku demonteerimise vajadus. „TTJA hinnangul on vajalik, et ehituskeeld Aidu tuulik 4 ja Aidu tuulik 5 jääks kehtima kuni lammutusettekirjutuse täitmiseni. Keeldu ei kohaldata nagu varasemaltki demonteerimistöödele,” sõnab amet, lisades, et kahe tuuliku lammutusvajadus võib muuuhulgas osutuda vajalikuks ehitisest lähtuva ohu tõttu.

„Kogutud tõendite alusel on ehitistel suured puudused. Ehitiste alune pinnas on ebastabiilne. Selle geoloogilised uuringud on tegemata. Tuulikute alla on rajatud ilma ehitusloa ja projektita killustikupadjad ning nende rajamine on dokumenteerimata,” loetleb TTJA. Ka rõhutab amet, et kindlasti tuleb sealne ehitustegevus kooskõlastada kaitseministeeriumiga.

Sõnajalad on aga seisukohal, et TTJA ettekirjutuse muudatus on tehtud kiirustades ja sisaldab seetõttu hulgaliselt nii sisulisi kui formaalseid vigu nii faktides kui õiguse kohaldamises. „Tundub, et TTJA ametnikud ei ole valmis kaotusega leppima, vaid kulutavad nüüd paanikaseisundis ja kiirustades avalikke ressursse edasi vaidlusele, mis ei saa nende jaoks paraku kuidagi edukalt lõppeda,” ütles Andres Sõnajalg.

Tema kinnitusel on nad oma 3. septembril TTJA-le saadetud vastuses lükanud faktidega ümber kõik ameti valeväited ja süüdistused. „Juba järgmisel päeval jätkasid TTJA ametnikud kriitiliste kommentaaridega, võtmata kordagi aega, et tutvuda mahuka dokumentatsiooniga. Paratamatult jääb mulje, et TTJA ametnikud jagavad puusalt tulistades hinnanguid, jättes eelnevalt isegi kõnealuse vaidluse algdokumentidega tutvumata,” sõnas Sõnajalg.

Tallinna Halduskohus kinnitas ka ehituslubade kehtivust

Ka ärimeeste advokaadi Silja Holsmeri sõnul on nad ümber lükanud väite nagu ei vastaks kaks püstitatud tuulikut ehitusloale, samas pole aga TTJA ettekirjutuse muudatuses ei analüüsitud ega hinnatud ühtegi Eleon Greeni 3. septembril esitatud argumenti ega tõendit. Ka rõhutas Holsmer, et püstitatud tuulikud on pooleliolevad ehitised.

„See, kas ehitis vastab ehitusloa aluseks olevale projektile või mitte, selgub ehitise valmimisel ning kasutusloa taotlemisel,” märkis advokaat. Tema sõnul on ehitamise jätkamiseks kehtivad ehitusload olemas – seda tõi eilses, 11. septembri kohtumääruses ka Tallinna halduskohus esile Eleon Greeni ja TTJA vahelises vaidluses.

„Kolmandaks, isegi kui hüpoteetiliselt TTJA väited ehitamise mittevastavusest ehitusprojektile oleksid õiged ning see küsimus kuuluks TTJA pädevusse, siis saaks ettekirjutusega üksnes nõuda ehitamist vastavalt kehtivatele ehituslubadele, mitte aga keelata ehitamist kehtivate ehituslubade alusel,” märkis Sõnajalgade esindaja.

TTJA ütles Ärilehele, et kuigi võib jääda mulje nagu oleks ettekirjutuse muudatus johtunud teisipäevasest riigikohtu otsusest, see siiski nii ei ole – TTJA saatis juba augusti keskel arendajale tutvumiseks ettekirjutuse muudatuse eelnõu, millele arendaja esitas oma seisukohad TTJA-le 4. septembril.

"Tegemist ei ole kiirustades tehtud muudatusega, samuti ei olnud see üllatus arendajale. Ettekirjutuse muudatuse edastamine arendajale sattus juhuste kokkulangemise tõttu samale päevale, mil riigikohus jättis menetlusse võtmata justiitsministeeriumi määruskaebuse," ütles ameti kommunikatsiooniekspert Anne-Mai Helemäe.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid