„Kliimaeesmärkide saavutamine nõuab kiiret tegutsemist,“ ütleb Alexela juhatuse liige Alan Vaht. Ta toob võimalusena välja gaasilised kütused, elektri ja vesiniku. „Elektriauto on praegu veel kallis ning kaasaegne laadimistaristu puudub meil sootuks. Vesinikuauto on praegu aga veel kallim. Me ei pea ootama, millal veel paremad tehnoloogiad saavad küpseks ja jõuavad massidesse. Võib-olla juhtub see 10 või 30 aasta pärast, aga võib-olla ka veel kaugemas tulevikus,“ toonitab Vaht.

Praegu on konkurentsitult odavaim lahendus gaasilised kütused, mis annab tarbijale võrreldes bensiini ja diisliga peale kohese keskkonnasäästu ka tuntava võidu rahakotis. Näiteks maksab gaasiga sõites 100 kilomeetri läbimine vaid kolm eurot ja rohegaasiga sõites kulub aastas kõigest 600 eurot. „Selline sääst peaks nii rahakoti kui ka keskkonna mõttes kõnetama igaüht ja muutma rohegaasid sama loomulikuks elu osaks kui internet mobiilis.“

Mis on rohegaas?
Kliimaneutraalset rohegaasi toodetakse Eestis. See on jäätmete ringmajandus, kus looma lägast, silost ja sõnnikust toodetud rohegaasi ehk biometaani kasutatakse transpordikütusena. Kodumaise rohegaasiga tehakse suur teene nii keskkonnale kui ka enda rahakotile.