Tallinna Sadama korruptsiooniasja arutelu jätkus täna sügishooajale avapaugu andnud istungil seal, kus ta suve hakul pooleli jäi – ehk arutelu üle selles osas, kas prokuratuuri jälitustegevuse ja teabehanke käigus kogutud tõendeid peaks kohtuasja arutlusel kasutama või mitte ning kas neid peaks enne kohtu seisukoha võttu kaasama ka tunnistajate ristküsitlusel.

Nimelt on mitmete süüdistatavate kaitsjad seisukohal, et nende prokuratuuri tõendite näol on tegu ebausaldusväärsete tõenditega. Seejuures viidatakse võimalikule huvide konfliktile prokuratuuri ja jälitustegevust teostanud kaitsepolitseiameti vahel, tingituna perekondlikest suhetest peaprokuröri Lavly Perlingu ja tema abikaasa, kapo asejuhi Martin Perlingu vahel. Viimane oli ka kuni 2014. aasta lõpuni antud asja jälitustegevuse juht.

Kuigi kohus on nüüd asunud kindlaks tegema nende tõendite usaldusväärsust, ei saanud ta menetluslikel põhjustel selles osas veel tänasel istungil otsust langetada. Sellest hoolimata soovis prokuratuur liikuda edasi oma tunnistajate kuulamisega, mistõttu otsustas kohtunik alustada nende tunnistajatega, kelle puhul ei ole veel nende tõendite võimalik kasutamine ristküsitlusel vajalik.

Kui istungi alguses, hommikul kella 10 ajal olid kõik süüdistatavad peale Poola Remotowa laevatehase endise kommertsjuhi, poolaka Jan Paszkowski koos kaitsjatega kohal, siis keskpäevaks, kui jõuti lõpuks tunnistajate ära kuulamiseni, tühjenes saal nii kannatanute, Tallinna Sadama ja selle tütarfirma TS Laevade esindajate kui mitmete süüdistatavate ning nende kaitsjate arvelt oluliselt.

Pealelõunal kella 14-ks, kui tänane istung lõppes, olid lisaks kohtunikele saali alles jäänud vaid prokurörid Laura Feldmanis ja Denis Tšasovskih, süüdistatavatest Ain Kaljurand, Tõnis Pohla ning Toivo Promm koos oma kaitsjatega ning Eno Saare kaitsja. Põhjus iseenesest oli lihtne, ülejäänud apelleerisid sellele, et episoodid, mille osas konkreetseid tunnistajaid üle kuulatakse, neid ei puuduta.

Kui täna käisid kohtusaalist läbi vaid kolm tunnistajat, siis homseks on juba plaanitud ligi kümnekonna tunnistaja üle kuulamine. Kuivõrd kohus on keelanud ajakirjanikel tunnistajate ütluste avalikustamise kuni kohtuliku uurimise lõpuni, siis ei nendest episoodidest, mille osas tänased tunnistajad ütlusi andsid, ega ka nende tunnistuste sisust ülevaadet anda ei ole võimalik. Siiski saab ära märkida, et seekordse istungi esimene tunnistaja loobus ütluste andmisest põhjendusega, et ta võib nendega ennast süüstada.

Eesti ajaloo suurimas altkäemaksuafääris süüdistatavad on Tallinna Sadama endised juhid Ain Kaljurand ja Allan Kiil kui altkäemaksu võtjad. Allan Kiili puhul ulatub altkäemaksu summa süüdistuse järgi 3,5 miljoni euroni.

Altkäemaksu andmise eest on kohtu all ka poolakas Jan Paszkowski (endine Remotowa laevatehase kommertsjuht), Tõnis Pohla (endine Baltic Maritime Logistics Group'i nõukogu liige), Eno Saar (endine HTG Investi esindaja), Üllar Raad (endine Esteve Terminal AS esindaja), Sven Honga (Keskkonnahoolduse OÜ juht), Toivo Promm (väidetava altkäemaksu vahendajana, Bone Invest juht) ja Tallinna Sadama endine hooldusosakonna juhataja Martin Paide. Lisaks juriidiliste isikutena HTG Invest AS ja Keskkonnahoolduse OÜ.