Umboja ütles Delfile, et lepingu ülesütlemist Atko Grupp vaidlustada ei kavatse ja praegu käivad läbirääkimised leppetrahvi üle. „Maksimaalne täitmistagatis, mis on lepingus hetkel ette nähtud, on 700 000 eurot. Kuhu see kokkulepe maandub, seda on natuke ennatlik välja öelda,” sõnas Umboja. „Atko loomulikult ei ole huvitatud 700 000 euro maksmisest.”

Seoses Atko Grupi lõpetamisega Harjumaa läänesuuna liinidel tõuseb tõenäoliselt ka liinikilomeetri hind, mis praegu on 88,45 senti. Umboja hinnangul tasub arvestada uue liinikilomeetri hinnaga 1,2 eurot ja täiendava veomahuga lepingu lõpuni 2,5 miljonit liinikilomeetrit. „Sellisel juhul võib olla lisaraha kokku 800 000–900 000 eurot, sellest osa peab katma leppetrahv,” sõnas ta.

Täna pärastlõunal kohtus Umboja ka majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga, kes ütles, et liinivedu Lääne-Harjumaa liinidel ei tohi katkeda ja peab jätkuma samas mahus. „Ministeerium siis peab arvestama selle lisarahavajadusega, aga selle täpne summa veel selgub,” sõnas Umboja. Lisaraha vajadus on tema sõnul mitte üheaastane, vaid jaguneb umbes kahe aasta peale, mis uue korralise hankeni aastal 2021 on jäänud.

Seoses Atko lepingu erakorralise ülesütlemisega korraldatavale kiirhankele kavatseb Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus pakkujad kutsuda, mistõttu Atko Grupi ettevõtete osalemine on välistatud. 2021 aga Atkot välistada ei saa „Atko Grupil on neid ettevõtteid rohkem. Ilmselt Atko Liinid on välistatud. Kui nad tulevad mõne muu ettevõttega, siis on see juba juriidiline küsimus,” sõnas Umboja.

Harjumaa idasuuna liinidel sai Atko armuaega ja Umboja kinnitusel on praegu päevakorral läänesuuna liinid. „Võtame praegu ühe lepingu korraga. Saame selle ühe lepinguga ühele poole, eeldame, et Atko parandab oma lepingutäitmist ida suunal ja kui seda ei juhtu, siis tuleb asuda ka ida lepingu kallale,” nentis ta.

Kriitilise olukorra maakonnaliinidel on Umboja hinnangul suuresti tekkinud tõsiasi, et hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kelle hind on kõige madalam. „Atko probleem ilmselt praegu väga selgelt on liiga madal hind, mida hanke võitmiseks pakuti ja sellega lihtsalt ei ole võimalik enam tagada ei kütusehindasid, suurenenud palgavajadusi ega hooldamiskulusid,” rääkis ta.

Umboja sõnul on kindlasti võimalik panna edaspidi hanketingimustesse sisse lisakriteeriume nagu bussijuhtide palgatase või teenuse kvaliteedi näitajad. „Aga põhiline väärtus on ikkagi hind.” Täiendavate tingimuste osas kavatseb Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus teha tema sõnul koostööd ka maanteeametiga.

Atko Grupp soovib Lääne-Harjumaa liinide teenindamise lepingu lõpetada oktoobri lõpuks, misjärel liine hakkaksid novembrist teenindama teised vedajad. „Selline on praegune variant, mis on hetkel põhimõtteliselt laua peal. Loodame, et me saame selle niimoodi ka allkirjastatud,” sõnas Umboja. Aega on tema sõnul napilt, sest kokkuleppele tuleb Atkoga jõuda järgmise nädala jooksul. „Kohe on ju september läbi ja me peame läbi viima ka veel hanke uue vedaja leidmiseks.”

Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhatus otsustas 9. septembril lõpetada lepingurikkumiste tõttu hiljemalt selle aasta lõpuks Atko Grupiga Harjumaa läänesuuna avaliku teenindamise lepingu. Enne seda ütles ühistranspordikeskus üles Atko Grupi lepingu Saue valla bussiliinide teenindamiseks, sest ettevõte ei suutnud 1. septembrist tööd alustada.