Vastab MKMi energeetika asekantsler ja Eleringi nõukogu liige Timo Tatar.

Võimalik huvide konflik on kahtlemata kõige olulisem aspekt, mida sellisel juhul hinnata, aga kuna tegevusvaldkonnad on erinevad, siis kattuvust antud juhul ei ole.

Eleringi juhatuse esimehe ametikoht OEG nõukogus osalemist ei välista. Tegemist ei ole igapäevatööga ning ettevõte igapäevases juhtimises osalemisega. Taavi Veskimäe kinnitusel tema nõuandev roll teises ettevõttes ei sega mitte kuidagi tema põhitööd.