"Kuna ametkonnad on ettevõtet seostanud listerioosi haigestumistega, siis tutvustab M.V.Wool meediale oma seisukohti antud asjas," teatas ettevõte pressiteates.

Pressikonverentsil esinesid M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool, juhataja Mati Vetevool ning vandeadvokaat Allar Jõks Soraineni advokaadibüroost.

"Paaril viimasel päeval on ajakirjanduses läbi käinud, et meie mürgitame. AS M.V.Wool ei mürgita ühegi tootega Eesti rahvast," kinnitast Mati Vetevool.

"Alates 18. märtsist alates oleme vastavalt VTA ettekirjutustele teinud proove, mis kõik on vastanud normidele," rääkis Vetevool.

Vetevool kinnitas, et kõik ettevõttest välja läinud partiid on kontrollitud vastavalt ettekirjutustele. "Tehasest ei lähe välja ükski partii, kui listeeria (Listeria moncytegenese) tase ei ole null kahekümne viies grammis tootes. Toit on absoluutselt ohutu!"

"Kurvaks teeb olukorra see, et VTA näitas Pealtnägija saates ERRis dokumente, kus Taanis leiti meie tootes listeeriat üle normi. Kui see info meile läbi rahvusvahelise teatamissüsteemi tuli, selgus, et proovi võetud toodete puhul oli rikutud külmaahelat, mistõttu mõõtmised on kehtetud. Sama olukord juhtus ka Prantsusmaalt leitud juhul, kui külmaahelat oli rikutud," sõnas Vetevool.

Vetevoolu sõnul on nad alates tänavu märtsist Eesti enim kontrollitud ettevõte. "Oleme teinud toote säilivusaja testimiseks üle 600 testi, mis kõik vastavad normidele. Testid on tehtud erinevates tingimustes, erinevatel temperatuuridel ja osad kuni 45 päeva, mis on palju kauem, kui toote säilivusaeg," kinnitas M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

Kriitika VTA suunal

VTA kutsus Mati Vetevoolu sõnul suve jooksul jaekaubandusest nende tooteid tagasi kolmel korral. "Loomulikult kutsusime need tooted tagasi, kuid siin juhtisime VTA tähelepanu sellele, et vastavalt Euroopa Liidu määrusele 20073/2005 võetakse kaubandusvõrgust 1 grammist proov koos listeeria arvulise määramisega, viimast aga ei tehtud," rääkis Vetevool.

Selles osas on M.V.Wool läinud VTA vastu kohtusse, mistõttu ei ole hiljem ka selliseid proove võetud. "Nüüd on ka VTA kinnitanud, et meie toit on ohutu," lisas ta.

Meelis Vetevool tõdes, et listeeria bakter esineb kõikjal looduses, 5-10 protsendil inimestest on see olemas soolestikus. "Me kontrollime pisteliselt bakterite esinemist toorkalas, kasutades selleks ametlikult akrediteeritud toidulaboratooriume, kahel korral oleme ka listeeriat leidnud," lisas ta.

26.06.2019 teatas ettevõte Vetevoolu sõnul VTAd positiivsest listeerialeiust toorkalas, kala saabus Norra tehasest M200. "VTA ei pidanud vajalikuks reageerida üldse sellele," lisas ta.

"Teatasime 16. septembril VTA-le, et tagastasime ühele Soome kalakasvatusettevõttele sealt saabunud ligi viis tonni mittenõuetekohast toorainet ja kandsime kalakasvataja oma musta nimekirja," rääkis Vetevool.

Seejärel palus M.V.Wool samti VTA-d, et see informeeriks antud leiust Euroopa toidu ja sööda kiirhoiatussüsteemi RASFF ja EFSA-t. "Amet ei pidanud seda põhjendatuks, kuna nende arvates oli vähetõenäoline, et nimetatud kalapartii, mis oli kõlblik kuni 15. septembrini 2019, satuks tarbija lauale," lisas Vetevool.

Bakter tuleb väljaspoolt

"Meie ei ole bakteri algallikas. Bakter tuleb kalaga sisse, seda pole leitud vaid Eestist, vaid ka mujalt Euroopast. Selle tüübi bakteri levik on laiem. EFSA raporti järgi leiti sama tüvega bakterit nt Taanist juba 2013.a," rääkis Vetevool. Sama tüvi levib tema sõnul igal pool ning kuna ettevõte ei osta ühelt kalakasvatajalt kogu kala, siis ei ole MVWool ka selle bakteri ainuesindaja maailmas.

MVWool ostab Vetevoolu sõnul iganädalaselt toorainet ca 40-50 erinevast kalafarmist, kohustuseks on juhuvalikul teha tooraine teste listeeriabakteri tuvastamiseks. „Eelnevad 20 aastat oleme seda teinud vastavalt oma proovivõtu kavale 1 kord kuus, viimase 5 kuu jooksul oleme võtnud proove kord nädalas,” lisas Vetevool.

Küsimusele, kas tootmisesse jõudva tooraine listeerialeidudes on tehtud bakteri tüve sekveerimist, vastas Vetevool, et Norra tehase M200 toorainest leitud listeeria kohta on tehtud ka täpsem uuring.

„Meil on olemas lihtsad testi tulemused, millega saab teha selgeks, kas ja kui palju on listeeriat. Siis on olemas tüve sekveneerimine, mille tulemuse saamine võtab aega üks kuni kaks kuud. 26. juunil meie poolt avastatud Norra tehase M200 toorainest leitud listeeriatüve saatis VTA sekveneerimisse. See tüvi on ST 121, kuid mis oli samuti suhteliselt violentne tüvi,” kinnitas Vetevool.