Viidik rääkis eelmisel nädalal "Vikerhommikus", et Eestis ei laeku dividenditulu tulumaks erinevalt tavalisest tulumaksust kohalikku eelarvesse. Ettevõtjad ei maksa aga sageli endale palka, vaid neil on õigus võtta neli korda aastas dividenditulu, millest laekub maks otse riigile.

"See on koht, kus mina teeksin olulisi korrektiive, et ka näiteks Eesti äärealadel tegutsevad ettevõtted või elanikeregistris olevad ettevõtjad saaksid kanda osa oma dividendide maksutulust kohalikku eelarvesse," sõnas Viidik. "Tean, et tõsine probleem on sellega, et Tallinn võtab enamiku rahast ära, aga printsiibis see toetaks kindlasti ka Eesti äärealasid, kas või saari, kus on hulgaliselt ettevõtlikke inimesi, kes igapäevaselt siin ei ela, aga on südamega saare küljes."

Martin Helme ütles Viidiku ideed kommenteerides ERR-ile, et selle juures on päris suured küsitavused.

"Juriidilise isiku tulumaksust ca neli viiendikku laekub Harjumaalt. See on ettevõtete peakorterite järgne arvestus. Kui sedasi raha anda, saavad rikkad KOV-id kõvasti rikkamaks ja vaesemad jäävad veelgi rohkem maha. Regionaalpoliitiliselt ei ole see hea mõte," sõnas ta.

Helme märkis, et kui juriidilise isiku tulumaksu jaotada dividenditulu saajate elukoha kohalike omavalitsuste järgi, hakkavad omavalitsused nii-öelda rikkureid endale sisse kirjutama meelitama ning see tekitaks omavalitsuste vahel ebatervet konkurentsi.