"Me saame aru maaeluministri soovist kaitsta Eesti toodangu ja tootjate mainet ning kinnitame, et VTA lähtub samadest põhimõtetest. VTA üheks põhieesmärgiks on seista tarbijaskonnale ohutu ja kvaliteetse toidu eest," kommenteeris Halliste Järviku soovitust ameti vastu kohtusse pöörata.

Antud juhtumi puhul näeb VTA ennast Halliste sõnul olukorra selgitaja, mitte ettevõtja kriitikuna. VTA on otsinud erinevaid lahendusi koostöös toiduainetootjaga.

"VTA eesmärgiks on olnud tarbijatele olukorra selgitamine, mitte ettevõtte kritiseerimine. Tuletame meelde, et M.V.Wooli seost ettevõttega kirjeldati EFSA ja ECDC raportis ning sellest hetkest edasi on M.V.Wool olnud kõrgendatud meediatähelepanu all," ütles Halliste.

VTA hinnangul on sellises olukorras oluline jagada inimestele täpsemaid selgitusi. "Samuti, võttes aluseks näiteks "Pealtnägija" kajastuse, ei saa VTA jätta vastamata ajakirjanike teabenõudele. VTA on riigiasutus, kelle kohustuseks on kodanikele oma tegevust selgitada. Oma selgitustes on VTA olnud võimalikult täpne ning kirjeldanud ka erinevate tegevuste põhjusi," selgitas Halliste.