"Sel sügisel on plaanis valitsuse tasandil läbi mängida lauaõppus, kuidas tagada kriitiliste teenuste, nagu side, vedelkütus, ravimid ja toidukaubad, tagamine suure elektrikatkestuse olukorras," ütles peaminister Jüri Ratas 2. oktoobril kõrgemate riigikaitsekursuste riigikaitsekonverentsil.

Ratas küsis enam kui 500 kuulajalt, kas nende tööandja – olgu see riigiasutus, kohalik omavalitsus või ettevõte – on valmis kriisi, näiteks pikema elektrikatkestuse korral, oma tegemistega jätkama 24, 48 või 72 tundi?

"Kas teil on olemas plaan ja vahendid selleks? Kas teil on näiteks teada, kelle varugeneraatorit kasutada saate või milliseid sidevahendeid kasutada mobiilside katkemise korral? Sest kriisi ilmnemisel ei saa üksnes lootma jääda riigi ressurssidele, kriisiks valmistumine algab igaühest meist," märkis peaminister.

Ratase räägitud õppust valmistab ette riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo. Selle direktor Indrek Sirp täpsustab, et tegemist on osana siseministeeriumi juhitud üleriigilisest kriisiõppusest CONEX, mis toimub iga nelja aasta järel.

Hilissügise ühel päeval, mida pikalt ette ei öelda, ja stsenaariumi järgi, mida täpselt ei tutvustata enne isegi ministritele, hakkab valitsus lahendama olukorda, kus suurest elektrikatkestusest või muul põhjusel on tekkinud ulatuslikud sideprobleemid.