Teenust osutama hakkava nn teavitatud asutuse peamine ülesanne Rail Balticu projektis on kontrollida raudteeäärse infrastruktuuri, energialahenduste ja signaalsüsteemide vastavust koostalitluse tehnilisele kirjeldusele.

Järelvalveasutuse kaasamine projekti varajases staadiumis on oluline samm selleks, et tagada Rail Balticu infrastruktuuri, energialahenduste ja signaalsüsteemide koostalitlusvõimelisus, ohutus ning katkematus. “Sõltumatu ja akrediteeritud organisatsioonina tagab teavitatud asutus selle, et Rail Balticu opereerimise käivitamiseks teostatavad tegevused oleksid vastavuses Euroopa koostalitluse tehnilise kirjeldusega,” ütles RB Rail AS tehnilise juhi Mart Nielsen.

Hankemenetluse esimene etapp on avatud kuni 4. novembrini.
Rail Baltica projekt on jõudnud projekteerimisfaasi, mis toimub 411 kilomeetri ulatuses, moodustades ligi poole põhitrassi pikkusest. Lisaks on algatatud hanked projekteerimistöödele 233 kilomeetri ulatuses. Ühtlasi on riikliku rakendusasutuse poolt projekteerimisel kaks reisijateterminali Lätis - Riia keskraudteejaam ja Riia rahvusvaheline lennujaam.

RB Rail AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis loodud selleks, et koordineerida Rail Baltica projekti elluviimist - taristu ehitamist kiirraudteeliinile Tallinnast Leedu-Poola piirini. RB Rail AS on Rail Baltica projekti keskne koordinaator. Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine.